Goed Scheiden Loont goed voor Hoeksche Waard


Waar staat de Hoeksche Waard na een jaar ‘Goed Scheiden Loont’? Bij dit systeem bestaat de afvalstoffenheffing uit een basis- en een variabel tarief. Inwoners betalen per keer dat ze restafval aanbieden. “We krijgen een 7,8.”

De Regionale Afvalstoffendienst (RAD) Hoeksche Waard begon na het besluit om diftar in te voeren met een uitgebreid communicatietraject. Via persberichten, advertenties in regionale kranten en bewonersbrieven werden de inwoners op de hoogte gesteld.

Zorgen wegnemen

RAD-directeur René Huisman: “We hebben via verschillende kanalen veel reacties ontvangen van bewoners. Een speciaal opgerichte Facebookpagina ‘Nee tegen betalen voor restafval’ kreeg in korte tijd 2.000 likes. Uit de reacties bleek dat mensen vooral bezorgd waren over een tariefstijging en afvaldumpingen. De RAD heeft deze zorgen meegenomen in hun voorlichting voor en communicatie met bewoners. Dit bleek succesvol en de vragen werden daarna steeds neutraler en inhoudelijker. De facebookpagina is na enige tijd ook verwijderd door de beheerder.”

Na de start van ‘Goed Scheiden Loont’ op 1 januari 2016 bleek een enorme toename in pmd-inzameling. “De frequentie van inzameling is halverwege 2016 verdubbeld naar een keer per week”, licht Huisman toe. “De brengvoorzieningen voor pmd zijn verwijderd vanwege de hoge vervuiling van deze stroom in de containers en vanwege bijplaatsing bij deze containers. Pmd wordt nu alleen nog maar huis aan huis opgehaald in plastic zakken. ”Een ander positief effect was dat bij hoogbouwlocaties de vraag naar inzamelvoorzieningen voor gft en papier hoger was dan verwacht. Hier hebben we op ingespeeld door extra bovengrondse gft-containers en boven- en ondergrondse papiercontainers te plaatsen.”

Soort afval

Kg/inwoner in 2016

% afname/toename t.o.v. 2015

Restafval

132

-37%

GFT

142

+15%

PMD

27

+77%

Papier en karton

68

+12%

Glas

25

+13%

Textiel

6

+18%

Minder betalen

Huisman: “Op dit moment zijn de rekeningen opgemaakt over 2016. Het gemiddeld tarief komt uit op €161,- per aansluiting.

Het aantal afvaldumpingen, waar bewoners in eerste instantie bang voor waren, blijkt niet noemenswaardig te zijn toegenomen na invoering van ‘Goed Scheiden Loont’.

Ruime voldoende

Uit het belevingsonderzoek na een jaar ‘Goed Scheiden Loont’ blijken de meeste inwoners erg tevreden zijn. Huisman: “De bewoners hebben ons een 7.8 gegeven! Wij zijn als RAD erg blij met het resultaat dat bewoners tevreden zijn over onze afvalinzameling. De organisatie blijft letten op de communicatie met de inwoners. We houden ze ieder kwartaal met een infographic op de hoogte van de resultaten. Verder hebben ze online real-time inzicht in hun eigen afvalgedrag via een gepersonaliseerde restafvalteller. Uit het onderzoek komt dan ook naar voren dat maar liefst 75% van de bewoners bewuster afval is gaan scheiden en dat de meesten verwachten geld te besparen. Dat is winst voor ons, voor de inwoners én voor de circulaire economie.”


Wat vooraf ging

In 2011 is het afvalbeleidsplan vastgesteld in Hoeksche Waard. In de daaropvolgende periode tussen 2012 en 2014 zijn verschillende alternatieven voor afvalinzameling onderzocht. Het diftarsysteem leek het meest kansrijk. Hiervoor zijn heldere kaders en voorwaarden afgesproken:

  1. De afvalkosten van de inwoners mogen niet omhoog;
  2. 150 kg restafval per persoon per jaar moet gerealiseerd worden. Uit onderzoek bleek de invoering van diftar haalbaar.
Infographic Goed scheiden loont