Huizen schakelt om naar omgekeerd inzamelen


Gemeente Huizen, Blaricum en Laren starten met de eerste fase richting omgekeerd inzamelen. Peter Posthuma, teamleider Beheer en service openbare ruimte in Huizen, verwacht snel resultaten als iedereen gewend is aan de nieuwe situatie.

Huizen start met woningen die een tuin hebben van minimaal 30 m2. Zij krijgen vier mini-containers met een hoge inzamelservice op het gescheiden afval en een lagere frequentie van het restafval. Woningen met een kleinere of geen tuin krijgen ondergrondse containers om in de buurt hun verschillende fracties afval weg te kunnen gooien.

Service

Aanleiding voor het nieuwe inzamelsysteem zijn de resultaten van een aantal pilots in de verschillende GAD-gemeenten. Daar is geëxperimenteerd met verschillende ophaal- of wegbrengsystemen. Posthuma: “Het systeem dat we nu gaan invoeren bleek het beste te werken. In het Gooi is men wel gesteld op hoge service.”

Volgens Posthuma betekent die service ook, dat er enige flexibiliteit zit in het aantal bakken dat je als inwoner neemt. “Sommige inwoners willen papier zelf wegbrengen of aan een vereniging geven. Soms gebruiken mensen zelf al hun gft-afval. Dat kan en dan nemen we de bakken weer in. Je blijft als inwoners dan wel zelf verantwoordelijk voor een goede verwerking van die fractie.”

Communicatie

“Communicatie is heel belangrijk bij zo’n verandering”, aldus Posthuma. “We hebben al meer aandacht voor bewustwording gehad met het project 100-100-100. Ook wisten de proefwijken al wat omgekeerd inzamelen inhield. Voor de echte uitrol hebben we in onze gemeente acht inloopavonden gehouden. Wie vragen of klachten heeft wordt snel door iemand van de GAD benaderd.”

De inwoners zijn verder per brief geïnformeerd over de nieuwe situatie en ook op de website van GAD is veel informatie te vinden over het inzamelsysteem en de achtergronden. Afvalcoaches in de wijk zullen de inwoners ondersteunen bij de omschakeling naar het nieuwe systeem met ondergrondse containers. De eerste mini-containers zijn inmiddels uitgedeeld.

Verwachtingen

Posthuma: “Hoe goed je het ook doet, je hebt altijd mensen die klagen. Maar ik denk dat de meeste mensen snel gewend zullen zijn en dat we dan snel goede resultaten gaan zien. In de proefwijken zaten we al snel boven de 75% afvalscheiding bijvoorbeeld. Het duurt nog tot 2019 voordat alles overal in de regio in werking is. Dus over een paar jaar zullen we het pas zeker weten.”

Vanuit zijn eigen ervaring merkt hij ook hoe makkelijk het is om afval te scheiden. “Je doet het al snel bijna automatisch. Verder gaat de afvalstoffenheffing de komende jaren niet omhoog en weten we nog niet eens hoeveel de grondstoffen gaan opleveren. Er valt nog zoveel te besparen en te winnen. Maar laten we beginnen bij het begin: goed scheiden en afval voorkomen.”


Wethouder Pas krijgt kliko terug

Wethouder Pas krijgt kliko terug (boven)