Kwaliteitsverbetering ingezameld verpakkingsafval


De kwaliteit/samenstelling van het ingezameld kunststof verpakkingsafval draagt voor een groot deel bij aan het sluiten van de kunststofkringloop en is daarmee een van de pijlers van het Learning Center.

Kwaliteit schiet nu tekort

De hoeveelheid ingezameld huishoudelijk kunststof verpakkingsafval is de afgelopen jaren  sterk toegenomen. Tegelijkertijd wordt  echter de afzet  van het ingezamelde en gesorteerde kunststof verpakkingsafval steeds moeilijker vanwege deze grote hoeveelheden ingezameld kunststof verpakkingsafval en de samenstelling hiervan. Recyclingbedrijven in Nederland en Duitsland geven al geruime tijd aan dat de gesorteerde fracties kwalitatief tekortschieten. Nu berichten ook sorteerders dat er maatregelen nodig zijn om de kwaliteit van hun inputstromen te verbeteren.

Onderzoek naar kwaliteitsverbetering

Het Learning Center heeft daarom een onderzoek uitgevoerd  waarin de volgende vraag centraal is gesteld: ‘Wat zijn de mogelijkheden en het handelingsperspectief voor gemeenten om de kwaliteit van het ingezamelde en gesorteerde huishoudelijk kunststof verpakkingsafval te verbeteren?’

>> Download het rapport Kwaliteitsverbetering inzamelen en sorteren kunststof verpakkingsafval