Maastrichtenaren ontwerpen zelf inzamelsysteem

Gemeente Maastricht betrekt inwoners vanaf de ontwerpfase bij de zoektocht naar de optimale inzamelmethode. In drie buurten start binnenkort een proef van een half jaar met systemen die de inwoners zelf hebben ontwikkeld. “Het is echt co-creatie. Zij bedenken, wij ondersteunen.”

Bij gemeente Maastricht zijn ze ervan overtuigd dat je voor genoeg draagvlak om verbeteringen door te voeren het initiatief bij de inwoners moet leggen. Hennie van Eck, beleidsmedewerker Afval: “We voeren een bewust beleid om inwoners te betrekken bij zaken waar ze direct mee te maken hebben. Dat gebeurt al bij het groenonderhoud, sociale projecten in de buurt en nu ook bij het afval.”

Inzamelproeven

Maastricht wil in 2030 afvalvrij zijn en presteert al jaren boven de norm van de VANG-doelstellingen. Van Eck: “Dat schept verantwoordelijkheid en we willen die voortrekkersrol ook behouden.” Om afvalinzameling en -scheiding bij huishoudens verder aan te scherpen doet de gemeente een participatie-experiment in drie buurten: een met hoogbouw, een met laagbouw en een in het centrum. Ze zijn representatief voor de wijze van inzamelen in de andere wijken van Maastricht.

Burgerpanels

Aan de inwoners de taak om zelf een inzamelsysteem te ontwikkelen dat past bij hun buurt. Van Eck: “We hebben mensen vorig jaar tijdens verschillende bijeenkomsten uitgenodigd om plaats te nemen in een burgerpanel”, vertelt Van Eck. “Dat heeft geleid tot drie panels met ongeveer tien leden. Met adviseurs en een afvalspel helpen we ze om een eigen systematiek te kiezen. Belangrijk is dat mensen op deze manier kijken naar hun eigen situatie en van daaruit aangeven wat wel en wat niet goed werkt. Het is echte co-creatie, zij bedenken en wij ondersteunen.”

Afvalspel

Het bordspel laat de panelleden zien welke opties er zijn en toont via een excel-sheet welke gevolgen hun keuzes hebben voor de vermindering van restafval, de kosten en de service. In januari heeft ieder panel twee varianten uitgezocht voor zijn buurt. Vervolgens kiezen de buurtbewoners met welk systeem zij en de gemeente in de loop van het tweede kwartaal een proef gaan draaien. Voor ieder proefsysteem start krijgen de inwoners informatie via bijeenkomsten, een website en een starterspakket.

Optimale mix

Van Eck: “We zoeken naar de optimale mix van milieu, kosten en service. Daarbij kijken we ook naar de mogelijkheden voor sociale werkgelegenheid via inzamel- en sorteringswerkzaamheden.” De drie systemen zullen na 2018 bij succesvolle resultaten gemeentebreed worden ingevoerd. Van Eck: “Ook nadat de raad beslist hoe we verder gaan, zullen we onze inwoners zoveel mogelijk blijven betrekken bij het vervolgtraject. Genoeg draagvlak is en blijft de basis voor een afvalloos Maastricht.”

Meer weten over dit project?

Ga dan naar de website met alle initiatieven voor een afvalloos Maastricht.