Hoe staat het met de pilot Afvalscheiding in de hoogbouw?

De pilot in Amsterdam is onderdeel van een landelijk onderzoek in acht grote gemeenten naar mogelijkheden om de afvalscheiding in de hoogbouw te verbeteren. Eind 2016 is gestart met de nul- en controlemetingen. Iedere pilot heeft een min of meer gelijk vertrekpunt: het basispakket.

Mindmap interventies hoogbouw

In de mindmap is te zien welke gemeente welke gedragsinterventies gaan testen. Een praktische toelichting op de interventies is te vinden in de publicatie “Invloed op afvalscheidingsgedrag in de hoogbouw”, te vinden in de kennisbibliotheek van het VANG-HHA programma (www.vang-hha.nl). Op dit moment vinden interventies plaats in Amsterdam en Almere. In Zaanstad is het basispakket geïmplementeerd en loopt de nulmeting. De andere gemeenten starten uiterlijk medio januari 2018. Deze pilots starten later vanwege te ontwikkelen weegtechnologie en behoefte aan nadere onderbouwing privacy.

De evaluatie van alle projecten is halverwege 2018. Dan moet duidelijk worden welke gedragsinterventies bijdragen aan een substantiële verbetering van afvalscheiding in de hoogbouw.

Naast de in de mindmap genoemde gemeenten nemen de volgende partijen deel aan het project: Avalex (Rijswijk), Irado (Schiedam), HVC (Zaanstad), Vereniging Afvalbedrijven, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, NVRD en Rijkswaterstaat. Een denktank van gedragswetenschappers begeleidt de projecten.

Bron: GRAM #9 november 2017