Het Learning Center in 2016

Het Learning Center helpt gemeenten met het inzamelen en verwerken van kunststof verpakkingsafval van huishoudens. Zodat dit zo efficiënt, effectief en duurzaam mogelijk gebeurt. Ook maakt het Learning Center gemeenten bewust van hun rol en verantwoordelijkheden bij de inzameling en verwerking van kunststof verpakkingsafval.

In 2016 hebben we onze activiteiten vooral gericht op de centrale thema's: kosten, kwaliteit en regie. Dit deden we door advies en onderzoek en door kennisdeling tussen gemeenten te stimuleren. We bieden zoveel mogelijk maatwerk door aan te sluiten bij de vraag van gemeenten.

In deze jaarrapportage leest u onze activiteiten in 2016.

Cover_Jaarrapportage_2017_groot