Lisse actief aan de slag met afvalscheiding


Lisse werkt hard aan de VANG-doelstellingen. De gemeente heeft begin 2017 omgekeerd inzamelen en diftar ingevoerd. Ook heeft Lisse dit jaar een proef met afvalscheiding in de keuken bij drie appartementencomplexen en een laagbouwwijk gedaan. Het scheidingspercentage is voorlopig 82% en het restafval komt waarschijnlijk uit op 82 kilo per inwoner per jaar.

Voor de proef van zes maanden kregen de bewoners van drie appartementencomplexen (zo’n 200 huishoudens) bakjes voor gft-afval en een sleutel voor ondergrondse gft-containers. De grondgebonden woningen kregen drie containers van 180 liter voor opk, pmd en gft.

Weinig vervuiling

Hoofdconclusie na afloop van de pilot is dat het bij de grondgebonden woningen erg goed gaat. De Haas: “Daar zie je weinig vervuiling terug in de fracties en weinig bijplaatsingen.” Bij de appartementencomplexen gaat het ook redelijk goed. “De gebieden met veel sociale huurwoningen vragen daar wel wat meer aandacht. Er zijn bijvoorbeeld meer bijplaatsingen.”

Cultuuromslag

Een ander opvallend punt is dat De Haas heeft gemerkt dat ouderen vaak wat meer tijd nodig hebben om te wennen aan een verandering. “Zij gooien het gft-afval bijvoorbeeld goedbedoeld weg in plastic zakjes. Voor hen is het echt een cultuuromslag en dat heeft tijd nodig. Ik denk dat we hier op het gebied van voorlichting volgend jaar nog extra inspanningen moeten leveren.”

Loopafstanden

De Haas denkt daarbij aan overleg met de woningbouwverenigingen en extra duidelijke brieven in de bus. Ook wil hij kijken naar de loopafstanden in de buurt van complexen waar veel ouderen wonen. “We willen het zo laagdrempelig mogelijk houden.”

Communicatie

Volgend jaar wil Lisse ook in het algemeen nog meer inzetten op communicatie. De Haas: “We passen bijvoorbeeld de website aan en willen nog duidelijker aangeven dat je makkelijk in contact met ons kunt komen als je vragen of problemen hebt. Verder blijven onze BOA’s dan ook als afvalcoach monitoren en adviseren bij de afvaleilanden.”