Op pad met de VANG-relatiebeheerders


Misschien zijn ze al wel eens bij u langs geweest: de VANG-relatiebeheerders. Koos van Dael, Ivo Geerits (NVRD), Marijn Teernstra en Cees Riksen (Rijkswaterstaat) hebben inmiddels al heel wat gemeentehuizen van binnen gezien. Vanuit het VANG-programma ondersteunen zij gemeenten en publieke inzamelaars bij het behalen van de VANG-doelstellingen.

Maatwerk

Afwisselend werk, want elk bezoek is anders. De ene gemeente is bezig om een beleidsplan door de raad te krijgen, een andere gemeente is op zoek naar goede praktijkvoorbeelden om werk te maken van de ambities. In de ene gemeente is één beleidsmedewerker in zijn eentje verantwoordelijk voor het afvalbeleid terwijl in een andere gemeente er een heel team aan het onderwerp werkt. Maatwerk dus, voor de VANG-relatiebeheerders.

Wat is er nu zo leuk aan het werk van een VANG-relatiebeheerder? Ivo Geerits vertelt: “Het is enorm leuk om een kijkje in de keuken van een gemeente te nemen. En daar blijft het niet bij: er ontstaat echt iets nieuws. Bijvoorbeeld doordat er nieuwe inzichten ontstaan bij een gemeente, waardoor afvalscheiding op een hoger niveau wordt getild.”

Daarnaast maken de relatiebeheerders het VANG-programma wat tastbaarder. Geerits: “Er is heel veel waardering dat we langskomen en gemeenten verder willen helpen. We krijgen soms letterlijk te horen dat het VANG-programma door onze bezoeken minder een ‘ver-van-mijn-bedshow’ is”.

Bestuurlijk draagvlak

Waar de meeste gesprekken zich richten op met name de inhoudelijke aspecten van afval en grondstoffen, speelt ook de bestuurlijke besluitvorming een belangrijke rol in het werk van de relatiebeheerders. Cees Riksen legt uit: “Bestuurlijk draagvlak is een randvoorwaarde om iets te kunnen veranderen. Afval is een heel tastbaar onderwerp voor inwoners en daardoor politiek gevoelig. Door de inhoudelijke ondersteuning tijdens de VANG-bezoeken zien we dat beleidsmedewerkers en wethouders die in eerste instantie terughoudend zijn, het toch aandurven om het onderwerp op de politieke agenda te zetten”.

Naast de verschillende onderwerpen die aan bod komen is ook de vorm van de gemeentebezoeken divers. ”Een individueel gesprek met de beleidsmedewerker, een inhoudelijke brainstormsessie met een team specialisten of een presentatie voor de gemeenteraad: het komt allemaal voor”, vertelt Marijn Teernstra. “Dat maakt het ook zo interessant. Voor elke gemeente wordt maatwerk geleverd”.

Actualiteit

Naast de reguliere, ingeplande bezoeken spelen de relatiebeheerders ook in op actuele vragen. Riksen: “In principe kan er van alles op verzoek. Vragen kunnen worden gesteld via het e-mailadres of telefoonnummer op de website. En als het een vraag is waar een bezoek van een relatiebeheerder meerwaarde heeft, staan we voor je het weet op de stoep! En mocht de vraag van zodanige omvang zijn, biedt VANG-support  straks mogelijk een oplossing”.


Adviseringsgesprek