Pictogrammen afvalscheiding beschikbaar


Op veler verzoek heeft Rijkswaterstaat standaardsets van kleuren, namen en pictogrammen voor afvalscheiding ontwikkeld. Deze pictogrammen worden nu rechtenvrij beschikbaar gesteld. Het doel is meer afvalscheiding en betere kwaliteit door betere herkenbaarheid en uniformiteit.

Uniformiteit

De standaardsets zijn bedoeld voor alle communicatie rondom afvalscheiding bij huishoudens en vergelijkbaar afval dat bij bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties vrijkomt. Denk aan het gebruik op afvalbakken, websites en in afvalwijzers. Zo hoeven organisaties dit niet zelf te ontwikkelen en komt er meer uniformiteit in de communicatie in Nederland.

Ontwerpen voor vijf afvalstromen

Hiernaast ziet u een overzicht van de ontwerpen. De pictogrammen, kleuren en benamingen zijn zo gekozen dat ze in verschillende situaties snel herkenbaar zijn. Er is in het vooronderzoek door de ontwerpers en gedragsonderzoekers naar allerlei aspecten gekeken die invloed hebben op de begrijpelijkheid en herkenbaarheid. De plastic stroom verschilt per plek in Nederland, daarom zijn daar varianten voor verschillende situaties.

Bestanden downloaden

Via een formulier kunt u de bestanden aanvragen. U kunt de bestanden dan in verschillende formaten downloaden. Bij de bestanden horen de ‘Richtlijnen voor gebruik (pdf, 549 kB)’. Hierin vindt u een overzicht van de verschillende bestanden en de do’s en don’ts voor gebruik.

Aanvullende maatregelen nodig

Om afvalscheiding te bevorderen zijn alleen kleuren, namen en pictogrammen natuurlijk niet voldoende. Wij adviseren gebruik te maken van de bestaande kennis over afvalscheidingsgedrag. Het is belangrijk alle momenten te benutten om te zorgen dat mensen het afval in de juiste bak doen.

In de ‘Richtlijn herkenbare afvalscheiding' staan de belangrijkste aanvullende maatregelen voor afvalscheiding in de (semi)openbare ruimte, in organisaties en bij huishoudelijk afvalinzameling voor u op een rij.

Vragen?

Heeft u nog vragen over de pictogrammen of over afvalscheiding? Neem contact op met de Helpdesk Afvalbeheer.


Pictogrammen voor afvalscheiding 
Rijkswaterstaat en Mijksenaar wayfinding experts 
juni 2017

VANG Huishoudelijk afval en VANG Buitenshuis

Rijkswaterstaat voert twee programma’s uit om de hoeveelheid restafval van huishoudens en de dienstensector te verminderen: VANG Huishoudelijk afval en VANG Buitenshuis.

Het programma VANG Huishoudelijk afval helpt gemeenten bij afvalscheiding, preventie en het sluiten van grondstofketens. VANG Buitenshuis richt zich op het afval dat vergelijkbaar is met huishoudelijk afval uit de Kantoor-, Winkel en Dienstensector (KWD-sector). Beide programma’s maken sinds september 2016 deel uit van het Rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’.