Positieve trend afvalproef Maastricht


Minder restafval en een groter aanbod van recylebaar materiaal. Dat is de tussenstand bij de afvalscheidingsproeven in drie Maastrichtse wijken. Na een aanloopperiode zijn de meeste inwoners nu meer gewend aan hun nieuwe systeem. “De eerste cijfers laten een daling van het restafval zien.”

Eerste reacties

In de drie proefwijken is de ophaalfrequentie van restafval gedaald. Dat leidde eerst tot negatieve reacties, aldus beleidsmedewerker Hennie van Eck. “Zeker met de warmte begin deze zomer. We hebben toen veel tips gegeven: hoe je van fruitvliegjes afkomt, hoe je afval goed scheidt en schoonmaakt en dat je gft-emmertjes bij ons kunt bestellen. De meldingen zijn daarna afgenomen.”

Daling 20 procent

De eerste metingen in Boschpoort hoogbouw, Boschpoort laagbouw en Jekerkwartier centrum laten een daling van rond de twintig procent zien. Verder valt op dat bewoners voor luiers meer de ondergrondse containers gebruiken (Boschpoort hoogbouw) dan de service aan huis (de andere wijken). Van Eck: “Wellicht vanwege de weggooimogelijkheden en de anonimiteit van de containers.”

Afvalcoach

Een andere hobbel bleek de nieuwe aanwas van studenten en expats in het Jekerkwartier aan het einde van de zomer. Die waren onbekend met de proef en boden het afval niet altijd goed aan. “Onze afvalcoach, speciaal voor de proeven ingezet, heeft daar wel wat werk aan gehad. Deze coach wordt erg gewaardeerd. Iemand met wie je kunt praten, ook als je het ergens niet mee eens bent.”

Veranderingsambitie

Vanaf de ontwerpfase zijn de inwoners betrokken en er is veel aandacht aan voorlichting en contact. “Gedragsbeïnvloeding speelt een belangrijke rol”, aldus Van Eck. “Dat is intensief werk, dus het meest efficiënt bij een hoge veranderingsambitie. Techniek en prikkels, positief én negatief, spelen ook een belangrijke rol. Je moet ze allemaal op orde hebben.”

Evaluatie

De proef loopt tot 1 december en wordt vervolgens geëvalueerd op kilo’s, kosten, tevredenheid en werkgelegenheid. Na de gemeenteraadsverkiezingen volgt een voorstel voor een stadsbrede opschaling. Van Eck tot slot: “Als de proef niet de resultaten oplevert die we nodig hebben, zullen we de raad extra maatregelen voorstellen, naast de goede elementen die we uit de proef kunnen destilleren.”


Afvalloos Maastricht

Afvalloos Maastricht

De gemeente wil met het project ‘Afvalloos Maastricht’ het huishoudelijk restafval terugdringen van van 114 kilo per inwoner per jaar via 57 kilo (2020) naar 0 kilo in 2030. Het scheidingspercentage moet omhoog van 72 procent (2016) via 85 procent (2020) naar 100 procent in 2030.

Als pilot voor het nieuwe inzamelsysteem voor de hele gemeente zijn in drie buurten afvalproeven opgezet, die lopen van juni tot en met november. Na de gemeenteraadsverkiezing in maart 2018 neemt de nieuwe raad aan de hand van de resultaten een besluit over de nieuwe inzamelwijze.