Rotterdam aan de slag met VANG support


Vorige week is de eerste aanvraag voor de VANG support omgezet in een overeenkomst.

Gemeente Rotterdam is bezig met de ontwikkeling van een nieuwe afvalbeleidsnota, vooruitlopend op de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Hierin willen zij verschillende onderwerpen uitwerken en konden zij hulp gebruiken van experts. Vanuit het programma VANG gaat een adviseur de gemeente ondersteunen bij de onderwerpen omgekeerd inzamelen en diftar.