Sneak preview pictogrammen afvalscheiding

In het voorjaar van 2017 stelt Rijkswaterstaat standaardsets van kleur, naam en pictogram rechtenvrij beschikbaar voor betere herkenbaarheid en uniformiteit bij afvalscheiding. De conceptontwerpen worden nu getest, tijd voor een tussentijdse update.

De standaardsets zijn bedoeld voor alle communicatie rondom afvalscheiding van huishoudelijk afval en vergelijkbaar afval dat bij bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties vrijkomt. Denk aan het gebruik op afvalbakken, websites en in afvalwijzers. Zo hoeven organisaties dit niet zelf te ontwikkelen en komt er meer uniformiteit in de communicatie in Nederland.

Testen bij grote publiek

Voor de volgende vijf stromen ontwikkelt Rijkswaterstaat standaardsets: restafval, papier, GFT, glas, plastic. De conceptontwerpen worden in februari-april nog op de volgende punten getest:

  • Zijn de kleuren, namen en pictogrammen herkenbaar en begrijpelijk?
  • Oranje stroom: zijn de verschillen tussen Plastic / Plastic en Drinkpakken / Plastic, Blik en Drinkpakken voldoende opvallend?
  • Welk pictogram is beter voor Papier: de krant of de stapel papier?
  • Welke benaming is beter GFT of GFT en etensresten?
  • CONCEPT pictogrammen afvalscheiding sneak preview 23-2-2017En is de naam Papier beter of Papier en Karton?

Sneak preview

We delen alvast een paar van de combinaties die worden getest. Let op: de ontwerpen gaan dus nog wijzigen.

De definitieve ontwerpen worden in verschillende formaten beschikbaar gesteld. Als veel organisaties ze overnemen, zorgen we samen voor meer uniformiteit en herkenbaarheid van afvalscheiding in Nederland.

Wat vooraf ging

In het najaar van 2016 is gestart met een vooronderzoek naar de huidige communicatie over afvalscheiding in Nederland. Tegelijk werd ook een onderzoek gedaan naar de beste begrippen voor afvalstromen (zie download onderaan). Op basis hiervan zijn de eerste ontwerpen gemaakt. Deze zijn vervolgens besproken met gedragsexperts. Dat leidde tot de conceptontwerpen die nu worden getest.

Meer weten?

Wilt u meer weten of op de hoogte gehouden worden? Mail naar Jacobine Meijer van de afdeling Afval & Materialen van Rijkswaterstaat via jacobine.meijer@rws.nl.

Download

>> Download het rapport Eenduidigheid begrippen afvalstromen


VANG Huishoudelijk afval en VANG Buitenshuis

Rijkswaterstaat voert twee programma’s uit om de hoeveelheid restafval van huishoudens en de dienstensector te verminderen: VANG Huishoudelijk afval en VANG Buitenshuis.

VANG Buitenshuis richt zich op het afval dat vergelijkbaar is met huishoudelijk afval uit de Kantoor-, Winkel en Dienstensector (KWD-sector). Beide programma’s maken sinds september 2016 deel uit van het Rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’.