Succesvolle sessie 'Afval in de hoogbouw'


Hoe gaan we om met afval in de hoogbouw? Tijdens een workshopsessie van RWS (Rijkswaterstaat)-projectgroep ‘Verbetering afvalscheiding en -inzameling hoogbouw’ probeerden ruim zestig deelnemers van overheden, bedrijven en andere betrokken organisaties met elkaar antwoorden te vinden.

DSC_0011 2Deelnemers hebben in zeven workshops met een discussieleider en met elkaar oplossingen proberen te bedenken voor een aantal veel voorkomende problemen. Ze spraken onder meer over bijplaatsingen, scheiding van voedselresten en omgekeerd inzamelen (zie kader rechts).

Samenwerking

Projectcoördinator Gijs Langeveld: “Steeds meer gemeenten en bedrijven proberen betere afvalscheiding en -inzameling te stimuleren. Hoogbouw zorgt voor een aantal extra uitdagingen. Als beleidsmakers, uitvoerders en inzamelaars samenwerken komen we eerder tot oplossingen.”

Mythes

DSC_0014 2Marieke Rietbergen van de Design Innovation Group (DIG) onderzocht tijdens de workshops incognito welke afvalmythes onder de deelnemers leefden. “Dat bewoners niet willen is bijvoorbeeld een hardnekkige. Of dat gft scheiden niet veel effect heeft, maar het is de grootste restafvalfractie.”

Mooie aanzet

Langeveld noemt deze eerste bijeenkomst een goede start en mooie aanzet om met elkaar verder na te denken en stappen te zetten. “Gemeenten en bedrijven moeten het met de inwoners uiteindelijk zelf doen. Met dit soort bijeenkomsten willen we ze helpen concrete maatregelen te ontwikkelen.”

Meer weten over afvalmythes?

DSC_0018 2Bekijk de leaflet ‘Talking rubbish: (klets)verhalen over afvalscheiding’


Hoogbouwthema’s en oplossingen

In zeven workshops werkten de deelnemers in drie rondes toe naar een oplossing voor de problemen die gelden bij de hoogbouw. Een korte samenvatting van de verschillende uitkomsten:

Bedrijfsafval
Hoe kun je de vervoersbewegingen van de inzamelsystemen terugbrengen? Kijk waar je samen kunt optrekken. Kijk waar je elkaar kunt versterken, efficiënt zaken kunt delen en kringlopen tot stand kunt brengen. Bijvoorbeeld door een vereniging te starten.

Omgekeerd inzamelen
Hoe krijg je genoeg draagvlak? Zorg dat je de basis op orde hebt: genoeg bakken op de juiste afstand. Daarna is het zaak om alle mensen mee te krijgen en een kleine minderheid het niet te laten verpesten voor de anderen. Vraag van te voren onder meer wat inwoners zelf willen.

Glas
Hoe zorgen we dat minder glas in het restafval komt? Denk aan kleinschalige voorzieningen, zoals een glastas of kleine rolcontainers. Zet afvalbakken op loopafstand buiten de wooneenheden. Zet de containers voor restafval op een iets grotere afstand.

Scheiden voedselresten
Hoe kun je mensen stimuleren hun voedselresten beter te scheiden? Hiervoor is een groot arsenaal van voorzieningen en faciliteiten beschikbaar: van een mini-container met pas en buurtcomposteren tot gft-bakken met koeling en de schillenboer. Denk altijd goed na over duidelijke communicatie.

Preventie voedselafval
Hoe zorg je dat je afval voorkomt? Dit is een vaak nog onontgonnen gebied. Zorg dat je de bewustwording onder inwoners vergroot. Neem het koken en kopen van voedsel: laat mensen nadenken over de juiste hoeveelheid, laat ze goed plannen, en maak ze bewust van impulsen.

Voorkomen en controleren
Hoe zorg je dat mensen op de juiste manier afval weggooien? Zorg voor goede voorzieningen binnen en buiten. Geef duidelijk aan wat waarin moet. Denk aan zaken als afvalgewicht en gezondheid van mensen. Maak iemand verantwoordelijk, zoals een huismeester (om de ‘bad guys’ mee te nemen).

Bijplaatsingen
Hoe voorkom je hardnekkige bijplaatsingen? Begin bij goede, schone en aansprekende voorzieningen. Laat gemeente, inwoners, winkeliers en inzamelaars samenwerken. Denk aan adoptie. Kijk per doelgroep naar mogelijke problemen. Zet handhaving als laatste maatregel.