VANG-maatregelen gemeenten laten positieve trend zien


Veel gemeenten maken werk van de VANG-doelstellingen in 2017. Dat constateert adviseur Cees Riksen van Rijkswaterstaat. Er is nog een weg te gaan, maar verschillende pilots brengen interessante nieuwe inzichten aan het licht. Belangrijk blijft om ervaringen met elkaar te delen. “Door te leren van elkaar gaan we sneller richting de doelstelling.”

Hoe is het dit jaar gegaan met de VANG-doelstellingen in Nederland?

“We zien veel positieve bewegingen bij gemeenten. Een hoop gemeenten hebben veel ambitie en zijn bezig om maatregelen te nemen om de VANG-doelstellingen waar te maken. We zien ook dat een redelijk grote groep gemeenten nog een slag moet gaan maken. Dat kan ook te maken hebben met de tijd die het kost om maatregelen vast te stellen, te implementeren en voordat de effecten zichtbaar zijn.”

Wat is de stand van zaken in de gemeenten die een financiële bijdrage hebben ontvangen van Rijkswaterstaat?

“We zijn heel benieuwd naar de nieuwe inzichten. Veel projecten lopen nog of zitten in de fase van evaluatie. Het ging hier om projecten die een bijdrage hebben ontvangen voor de ontwikkeling van innovatieve maatregelen. Neem de feedback op maat van ROVA of de wegende containers in Son en Breugel. Het zijn maatregelen die niet eerder getoetst zijn, heel belangrijk om van te kunnen leren.”

Wat is je het meeste opgevallen?

“De diversiteit van die verschillende projecten. Van oplossingen voor afvalscheiding in de keuken tot inwoners betrekken bij je inzamelsysteem. De resultaten die er al zijn, zijn ook vrij positief. In Kapelle zie je bijvoorbeeld dat het pilotproject voor gft in de hoogbouw is doorgezet en dit jaar nog betere scheidingsresultaten heeft opgeleverd. De nieuwe inzichten die uit de pilots komen kunnen gemeenten goed gebruiken om hun beleid verder aan te scherpen en nieuwe stappen te zetten.”

Wat zijn de belangrijkste lessen voor 2018?

“Communicatie en een goede afstemming met inwoners blijken steeds weer erg belangrijk. Het zorgt echt voor meerwaarde en is eigenlijk ook een voorwaarde voor het draagvlak dat je nodig hebt om zo’n project te laten slagen. We blijven daarnaast iedereen stimuleren om gebruik te maken van de ervaringen van een ander. Zo hoef je niet steeds het wiel opnieuw uit te vinden en gaan we sneller naar de doelstelling.”