VANG-Support: nieuwe vorm van ondersteuning binnen VANG-HHA


Binnen het programma VANG-HHA is een nieuwe vorm van ondersteuning voor gemeenten en publieke afvalbedrijven geïntroduceerd. Onder de naam ‘VANG-Support’ faciliteert het programma VANG-HHA gemeenten en publieke afvalbedrijven rechtstreeks met adviesuren.

Het gaat hierbij om kortlopend advies of bijstand (maximaal 4 dagen, of 32 uur) door deskundigen die kunnen helpen om processen vlot te trekken of projecten van de grond te krijgen. VANG-Support is bedoeld als een laagdrempelige voorziening waar eenvoudig gebruik gemaakt van kan worden. De procedure is kort en simpel en zoveel mogelijk ontdaan van organisatorische ballast.

In de praktijk bestaat VANG-Support uit een poule van (externe) adviseurs met specifieke deskundigheden op het gebied van beleidsontwikkeling en uitvoering. Met deze personen of bedrijven is vanuit het programma VANG-HHA een raamcontract gesloten. Ondersteuningsaanvragen worden door VANG-HHA aan minstens drie deskundigen toegestuurd die op basis van de aanvraag op relatief korte termijn een beknopt plan van aanpak opstellen en de adviseur(s) voorstellen die daarbij worden ingezet. De aanvrager maakt vervolgens een keuze, waarna VANG-HHA een concrete opdracht verstrekt en de financiële zaken rechtsreeks met de betrokken adviseur(s) afhandelt.

De uitvoering van deze activiteit is door het programma VANG-HHA in handen gegeven van de NVRD. Mocht u belangstelling hebben voor deze vorm van ondersteuning neem dan contact op via het contactformulier.

>> Download de brochure VANG-support (pdf, 458 kB)


vang support