Vang de VANG-ambitie in Brabant


Hoe zorg je er als gemeente voor dat inwoners afval beter scheiden? En wat doe je vervolgens met die gescheiden grondstoffen? Brabantse gemeenten leren van elkaar om de VANG-doelstellingen te behalen: huishoudelijk restafval terugdringen en meer grondstoffen hergebruiken.

Vang VANGbalProvincie Noord Brabant stelt die doelstellingen voor als een VANG-bal. Iedere gemeente zal de handschoen op moeten pakken en aan moeten trekken om VANG te kunnen vangen.

Daarom heeft Noord Brabant een magazine gemaakt als naslagwerk van de ‘Vang VANG-bijeenkomst’ op 26 oktober 2017. Tijdens deze interactieve bijeenkomst gingen Brabantse gemeenten aan de slag met de VANG-doelstellingen. Niet te veel praten, maar doen! Bestuurders, beleidsmedewerkers en afvalverwerkers gaan samen aan de slag om een stap dichter bij het behalen van de VANG-doelstelling te komen. Oftewel: Vang VANG!

>> Lees het Vang VANG-magazine (pdf, 7.3 MB)