Werksessie Kwaliteit kunststof/PMD

Presentatie resultaten onderzoek

Eureco presenteerde in de middagsessie de resultaten van het onderzoek naar de samenstelling van ingezameld kunststof/PMD. De wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd en de invloedrijke variabelen op de samenstelling van het ingezamelde kunststof/PMD werden uitvoerig beschreven. Helaas kunnen wij de presentatie nog niet delen omdat het nog een concept is. Wanneer het rapport definitief is zullen wij het in onze kennisbibliotheek plaatsen en in onze nieuwsbrief vermelden. De rapportage van dit onderzoek zal binnenkort worden gepubliceerd op de website van het Learning Center.

Voortgang

De resultaten uit fase 1 van het onderzoek worden vervolgens verder verdiept in een tweede fase. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor fase 2 van het onderzoek van start gegaan. In deze fase, waar nieuwe data worden gemeten, wordt onderzocht welke aanvullende variabelen van invloed zin op de samenstelling. In dit onderzoek kunnen maximaal drie aanvullende variabelen worden onderzocht.

Op basis van de resultaten uit fase 1 is er een shortlist met daarop de mogelijk te onderzoeken variabelen opgesteld. Om deze shortlist te toetsen en uit te breiden is gebruik gemaakt van de kennis van de deelnemers en is gevraagd hier in een brainstormsessie over na te denken.

Brainstormsessie

De deelnemers zijn verdeeld in groepjes, en per groep zijn de volgende vragen gesteld :

 • Wat zijn volgens jou de belangrijkste variabelen die verschillen in samenstelling van kunststof/PMD kunnen verklaren?
 • Wat zijn de drie belangrijkste variabelen die onderzocht moeten worden volgens de groep?
 • Geef per variabele aan wat slimme indicatoren voor deze zijn, om zo de variabele in het onderzoek te operationaliseren.

Resultaten

In de onderstaande tabel zijn de voorstellen voor de variabelen weergegeven (en ook hoe deze gemeten kunnen worden) die we hebben verzameld in de brainstormsessie. We willen ieder hartelijk danken voor deze input. De resultaten van deze sessie worden meegenomen in fase 2 van het onderzoek naar de samenstelling van het ingezamelde kunststof.

Verklarende variabele

Slimme indicatoren

Communicatie

 • communicatie via inzamelmiddelen
 • gebruik gemaakt van sociale en/of traditionele media
 • doelgroepencommunicatie (jongeren, ouderen, allochtonen)
 • verschillende talen/culturen
 • suggestie: wat is imago van afval in meetgebied?
 • wijkpanels/bewonersambassadeurs
 • afvalcoach (feedback vs. handhaving)
 • persoonlijke communicatie (afvalcoach) versus massacommunicatie
 • enquête > peil je het kennisniveau burgers t.a.v. wat er wel en niet in mag

Demografische kenmerken

 • aantal nationaliteiten
 • gezin/eengezinswoningen
 • studenten
 • scoring op leef/veiligheidsmonitor
 • werkloosheidscijfers
 • CBS parameters (criminaliteit, inkomen, etc.)

Serviceniveau

 • inzamelmiddel aangeboden (zakken, bakjes, minicontainer)
 • kwaliteitsniveau buitenshuis (CROW ladder)
 • containerdichtheid
 • hoeveel stromen worden huis-aan-huis ingezameld
 • beschikbaarheid voorzieningen (afstand tot inzamelpunt)
 • gratis zakken/gft emmers

Handhaving/controle

 • inzet huismeester

Sessie Kwalitiet