Overzicht interventies hoogbouw


Motivatie

Persoonlijke capaciteit, kennis, hulpmiddelen

Ontdoeningsgelegenheid

Campagne

Afvalcoach

Nieuwe/extra verzamelcontainers

Brochure/infographic-nut

Brochure/infographic-wat/hoe

GFE-container, mini zonder ombouw

Participatie

Hulpmiddel in de keuken

GFE-container, bovengronds met ombouw en evt pastoegang

Challenge

Nalevering van zakken

GFE-container, ondergronds

Excursie

Informatieavond/markt

Inzamelacties/faciliteit kleinere stromen

Opknappen flats/omgeving

Grofvuilkalender

Grofvuilactie

Schoonmaak van gf-container

Wel-niet sticker op containers

Verbeteren bestaande verzamelcontainers

Buurtcomposteren (als demo)

Informatiezuilen bij containers

Omkatten rest- naar grondstoffencontainer

Schillenboer (als promo)

Schillenboer

Feedback tijdens pilot

Ophalen gfe-emmertje

Buurtcomposteren