Den Helder bereikt 9% meer glasinzameling: hoe doen ze dat?


Maar liefst 90% glasrecycling aan het eind van 2018. Dat is een stevige doelstelling die wettelijk is vastgelegd. Samen met Nedvang geven gemeenten daarom ‘Extra Gas op Glas’. Nedvang-adviseur Jan van der Ven: ‘Een combinatie van maatregelen in Den Helder werkte goed: 9% meer ingezameld glas!’

Waarom ‘Extra Gas op Glas’?

‘Het is een prima doelstelling om 90% van het verpakkingsglas in te zamelen voor recycling’, zegt Jan van der Ven van Nedvang (zie ook: ‘Over Nedvang’, onderaan dit artikel). ‘Tot nu toe zijn we echter niet verder gekomen dan 83% in 2015. Daarom heeft het Afvalfonds Verpakkingen in 2016 het actieplan Glas opgesteld. In dat jaar is 84% ingezameld. Het is nog onduidelijk of die stijgende lijn doorzet. Bovendien gaat het niet snel genoeg om het wettelijke doel eind 2018 te halen. Daarom zijn we in 2017 met gemeenten aan de slag gegaan via het project Extra Gas op Glas. De eerste resultaten zijn veelbelovend.’

Gemeenten met potentie

‘We selecteerden 45 gemeenten, verspreid over heel Nederland, die achterbleven met glasinzameling bij huishoudens, maar die wel de potentie hebben om méér in te zamelen. Voorbeelden zijn Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Enschede, Groningen, Eindhoven, Tilburg, Capelle aan den IJssel en Den Helder. Per gemeente analyseren we waar verbetering mogelijk is en stellen we een plan van aanpak op. Veel gemeenten zitten op dit moment in de uitvoeringsfase. In de zomer hebben we alle resultaten beschikbaar en stellen we bruikbare praktijkvoorbeelden vast. De aanpak in Den Helder geeft alvast een voorproefje.’

Blinde vlekken

Hoe ziet de aanpak in Den Helder eruit? En wat valt ervan te leren? Van der Ven: ‘Samen met de gemeente en inzamelaar HVC namen we de glasinzameling in Den Helder onder de loep. HVC heeft op straatniveau een analyse gedaan van de glasvoorzieningen. En wat bleek? Sommige wijken hadden geen of slechts een enkele glasbak. Een aantal van die ‘blinde vlekken’ hebben we aangepakt in een pilot. We plaatsten tijdelijke, bovengrondse glasbakken op locaties waar mensen veel langskomen. Hierover hebben we duidelijk gecommuniceerd, onder meer via bewonersbrieven en een folder. Verder paste Den Helder het afvalbeleid aan, om de afvalscheiding te stimuleren. Vanaf 1 maart 2017 haalt de gemeente restafval nog maar 1 keer per 4 weken op, in plaats van 2 keer.’

Beleid, voorzieningen en communicatie

In het tweede kwartaal van 2017 is de glasinzameling vergeleken met die van dezelfde periode in 2016: een stijging van 9%. Deze combinatie heeft effect:

  • Overstappen naar stimulerend beleid
  • Verhogen van het aantal inzamellocaties
  • Gerichte communicatie

Van der Ven: ‘De tijdelijke glasbakken worden vaste, ondergrondse containers. De tijdelijke containers gaan we opnieuw inzetten op andere plekken. We hopen dan nóg meer glas in te zamelen.’

Tips

Ook meer glas inzamelen? Van der Ven heeft de volgende tips voor gemeenten:

  • Onderzoek of er voldoende glasbakken zijn die goed verspreid zijn over de hele gemeente. Voorkom ‘blinde vlekken’ voor de glasinzameling.
  • Zorg voor een schone, goed onderhouden inzamellocatie. Ook moet de locatie veilig en goed verlicht zijn, en bereikbaar voor voetgangers, fietsers en automobilisten.
  • Bij voorkeur een locatie waar mensen ook ander afval kwijt kunnen, zodat ze niet van plek naar plek hoeven om afval te scheiden.
  • Zorg voor goed herkenbare containers door middel van tekst, kleuren en symbolen, eventueel gecombineerd met duidelijke borden bij de locaties.

Den_Helder

Over Nedvang

Nedvang staat voor NEDerland Van Afval Naar Grondstof. Nedvang regisseert de inzameling en recycling van de verschillende soorten verpakkingsafval: papier en karton, glas, kunststof, metaal en hout. Daarmee krijgt verpakkingsafval een nieuw leven en besparen we kostbare grondstoffen. De organisatie is opgericht voor en door producenten en importeurs die verpakte producten op de markt brengen. Zij zijn wettelijk verplicht te zorgen voor de recycling van verpakkingsafval. De stichting Afvalfonds Verpakkingen heeft deze verantwoordelijkheid van hen overgenomen. De monitoring en stimulering van de inzameling en recycling van verpakkingsafval is door het Afvalfonds Verpakkingen aan Nedvang uitbesteed. Hiervoor werkt Nedvang intensief samen met de Nederlandse gemeenten, afvalbedrijven, recyclers en de organisaties die hen vertegenwoordigen.