Even voorstellen: Paul Verhoeven


PaulVerhoevenPasfoto (2)“In oktober 2018 ben ik gestart als beleidsmedewerker Afval & Grondstoffen bij VTH de Kempen. Ik vertegenwoordig de Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Oirschot en Eersel. Met de gemeenten Bladel en Bergeijk werken we in Kempenverband samen om te zorgen voor een uniform grondstoffenbeleid en inzamelsystemen. In dit grondstoffenbeleid streven we naar een circulaire Kempengemeenschap.

We gaan met de Kempengemeenten op weg naar een circulaire economie door als gemeenten te regisseren en faciliteren. Daarover ben ik erg enthousiast. Het zou goed zijn als gemeenten kunnen komen tot meer uniformiteit – in beleid en inzamelsystemen. Het Kennisplatform VANG-HHA kan daaraan bijdragen. Ik ben op zoek naar samenwerking: ‘het samen doen’. Denk aan ideeën uitwisselen, kennisdelen en elkaars resultaten ophalen.

Wie meer wil weten over milieustraten is bij mij aan het goede adres. Voordat ik bij de gemeenten begon, heb ik deze ontworpen en de visie van milieustraat naar grondstoffencentrum neergezet. Ook ben ik gespecialiseerd in de verwerking van afvalstromen.