Even voorstellen: Wilma Middel


Deze keer is het mijn beurt om mezelf voor te stellen. Mijn naam is Wilma Middel, en ik werk sinds een jaar bij Rijkswaterstaat, bij de afdeling Afval Circulair. Ik houd mij bij Rijkswaterstaat op dit moment voornamelijk bezig met de aanpak van zwerfafval. Daarnaast neem ik een deel van het relatiebeheer binnen het programma VANG-HHA voor mijn rekening.

Een aantal gemeenten zullen mij al wel kennen. Ik was in mijn vorige baan (leven) gedurende 11 jaar actief als adviseur huishoudelijk afval bij De Jonge Milieu Advies. Ik heb als adviseur een groot aantal gemeenten bijgestaan bij de evaluatie van bestaand afvalbeleid. Maar ook het formuleren van nieuw afvalbeleid, inclusief het ramen van de effecten van het nieuwe beleid op de drie prestatie-indicatoren van de welbekende afvaldriehoek, kosten, milieurendement en dienstverlening, was een onderdeel van mijn werkzaamheden destijds. Ik heb talloze Europese aanbestedingen van inzameling en verwerking tot het aankopen van vuilniswagens en containers uitgevoerd. Doordat ik ook als projectleider nieuw beleid heb helpen implementeren, weet ik veel van de dagelijkse praktijk.

De laatste jaren is afvalbeheer, onder andere door het VANG-programma, in veel gemeenten een belangrijk issue geworden. Veel gemeenten zijn druk bezig maatregelen te treffen om ook in 2020 aan de VANG-doelstelling te kunnen voldoen. Dat is geen makkelijke taakstelling. Vaak komen burgers in het verweer tegen veranderingen. Goede communicatie en participatie zijn begrippen die vaak oppoppen, maar in de praktijk blijkt dat vaak nog niet zo eenvoudig.

Als relatiebeheerder vanuit Rijkswaterstaat hoop ik mijn steentje bij te dragen aan het halen van de VANG-doelstellingen door gemeenten te ondersteunen bij de vragen die zij hebben, kennis aan te dragen en een verbindende rol te spelen: niet iedereen hoeft het wiel opnieuw uit te vinden. Er zijn voorlopers, die al veel ervaring hebben en wellicht al op of onder de 100 kg restafval zijn beland. Er is een grote middengroep die nu al in beweging is gekomen, en er zijn gemeenten die nog in beweging moeten komen. Deze gemeenten kunnen profiteren van alle kennis die al is opgedaan. Je zou mij, als relatiebeheerder, kunnen beschouwen als een sleutel van de deur naar deze kennis. Dus heeft u vragen, wilt u in een één op één gesprek van gedachten wisselen over het afvalbeleid in uw gemeente, de mogelijkheden en onmogelijkheden? Voel u vrij om contact op te nemen (wilma.middel@rws.nl). Ik zal zelf ook actief gemeenten gaan benaderen met de vraag waar zij staan, en of er nog nieuwe plannen en ambities zijn.


Wilma Middel

Wilma Middel
Relatiebeheerder VANG-HHA