Kunststof inzameling in het nieuws


Over de zin en onzin van kunststof (plastic) inzamelen is de laatste tijd veel te doen geweest. Het CPB-rapport over de circulaire economie van de kunststofketen (september 2017) is door de media opgepakt en uitgebreid onder de aandacht gebracht. De indruk werd gewekt dat kunststof inzamelen nutteloos is. Kort daarna volgden de berichten over de importstop van China voor kunststofafval en het niet kunnen recyclen van bepaalde plastics. Voor gemeenten is het soms lastig hoe te reageren op deze berichten. Actief de publiciteit opzoeken of juist niet? Gemeente Utrechtse Heuvelrug koos voor het eerste. Marietje van Eeghen legt uit waarom.

“Een directe aanleiding om op de berichten in de media te reageren was er niet”, zegt Marietje van Eeghen van Gemeente Utrechtse Heuvelrug. “Toen het CPB-rapport verscheen en het journaal daarover berichtte, hebben we intern besproken of we er als gemeente op zouden reageren. Het CPB is ten slotte niet zomaar een partij die wat roept. Omdat we niet veel meldingen zagen op social media en er geen vragen kwamen, besloten we in eerste instantie om niet te reageren. Maar tijdens de informatieavonden over het nieuwe afvalbeleidsplan borrelden er wél veel vragen op en hoorden we veel opmerkingen als: ‘Het wordt toch allemaal verbrand’ of ‘ze kunnen niks met het plastic’. Het onderwerp, en vooral de verwarring rondom de kunststofrecycling blijkt wel degelijk te leven. Het kan niet anders of dat heeft gevolgen voor het succes van de inzameling”

Geloofwaardige afzender

Marietje vervolgt: ”Daarom hebben we recent via onze kanalen uitgelegd hoe de vork in de steel zit: waar de berichten vandaan komen, wat er feitelijk in die berichten staat en hoe dat zich verhoudt tot de kunststofinzameling in onze gemeente .”

>> Bekijk hier de informatie van de gemeente: PMD Scheiden: grote kul! Of toch niet…? (pdf, 645 kB)

Of dat genoeg is, is de vraag. Ook Marietje zelf plaatst er vraagtekens bij. “Lang niet iedereen leest onze gemeentepagina of volgt de gemeente digitaal. Inwoners beneden de 50 jaar zijn best moeilijk te bereiken. Bovendien worden we als gemeente natuurlijk ook als belanghebbende gezien: wij willen ons beleid uitleggen. Hoe geloofwaardig ben je dan als afzender? Daarom proberen we ook via intermediairs te communiceren.”

Duidelijke boodschap, ook vanuit de Rijksoverheid

Wat het voor de gemeente ingewikkeld maakt, is dat de boodschap over het inzamelen van kunststof lastig uit te leggen is. Inwoners vragen zich bijvoorbeeld af: ‘Waarom wel een plastic zak inzamelen en geen grondzeiltje? Plastic is toch geen plastic?’ En dan heb je de lijst van de stoorstoffen: wel verpakking, geen PMD. Je wordt er soms moedeloos van. Daar is regie en een sturende rol vanuit de Rijksoverheid nodig. Zeker gezien de ambities rond de circulaire economie. Marietje: “Zorg als Rijk voor een duidelijke boodschap en voorkom de onrust rondom inzameling zoveel mogelijk. Dat werkt voor iedereen prettiger, ook voor degene die uiteindelijk het kunststof wel of niet apart moet houden: de inwoners.”


Plastic maar geen PMD Hoe zit dat