Onderzoek fase 2 ‘Samenstelling ingezameld kunststof/PMD’ nu beschikbaar

Het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval (LCKVA) heeft het fase 2 onderzoek naar de samenstelling van het ingezamelde kunststof verpakkingsafval afgerond. Het gescheiden inzamelen, sorteren en verwerken van kunststof verpakkingsafval is de laatste tijd enorm toegenomen. Bij alle ketenpartners zijn daarom inspanningen en aanpassingen nodig om de kunststofverpakkingsketen te kunnen sluiten. De beïnvloeding van de samenstelling van het ingezamelde kunststof verpakkingsafval levert een belangrijke bijdrage aan het sluiten van de kringloop.

Doelstelling van het onderzoek

De doelstelling van het onderzoek ‘Samenstelling ingezameld kunststof/PMD-verpakkingen - fase 2’ is tweeledig:

  • Het verzamelen van actuele, betrouwbare informatie over de samenstelling van brongescheiden PMD;
  • Het onderzoeken van de belangrijkste variabelen die verschillen in de samenstelling van ingezameld PMD tussen inzamelsystemen in Nederland verklaren.

In het vorig jaar afgeronde fase 1 onderzoek is een verkenning uitgevoerd op basis van beschikbare informatie, in het fase 2 onderzoek zijn nieuwe gegevens verzameld en geanalyseerd. Het onderzoek richt zich op kunststof en PMD dat via bronscheiding is ingezameld en dat als input dient voor de sorteerders. Op basis van een speciaal hiervoor opgesteld meetprotocol zijn 420 sorteeranalyses van ingezameld kunststof/PMD-verpakkingen uitgevoerd. Het onderzoek richt zich met name op de invloed van variabelen zoals inzamelmiddel voor PMD en restafval, diftar en omgekeerd inzamelen op de samenstelling van dit inputmateriaal. Daarnaast is onder meer ook onderzocht hoe de fractie kunststof is opgebouwd (PE, PP, PET, etc.) en bij welke systemen vaker zakken met restafval worden aangeboden.

De resultaten van het onderzoek kunnen gebruikt worden om de inzamelstructuur in Nederland te verbeteren en te optimaliseren.

Workshop

Op donderdag 6 september 2018 wordt een bijeenkomst georganiseerd over het samenstellingsonderzoek. Tijdens deze bijeenkomst zullen de resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd en is er aandacht voor het optimaliseren van uw eigen inzamelsysteem. De bijeenkomst zal plaatsvinden van 14.00 – 16.00 uur in de directe omgeving van station Utrecht Centraal.

Download het rapport Samenstelling ingezameld kunststof / PMD-verpakkingen – het effect van inzamelsystemen, fase 2.