Overbetuwe: nog maar 90 kilo restafval per inwoner per jaar


Meer PMD, meer gft en minder restafval. Dat is gelukt in Overbetuwe: de inwoners scheiden hun afval veel beter sinds de gemeente het inzamelsysteem veranderde. Beleidsmedewerker Jos Sluiter: ‘We zagen meteen resultaat nadat we een haalsysteem invoerden voor plastic, metaal en drankenkartons. Ook financiële prikkels werken goed.’

‘Voor PMD hadden we een brengsysteem met diverse ondergrondse PMD-containers’, zegt Sluiter. ‘Dat hebben we in 2017 uitgebreid met een haalsysteem, waarbij inwoners eens per twee weken zakken met PMD-afval aan de straat kunnen zetten. Daarnaast zijn we gft eens per twee weken gratis gaan ophalen. Tot en met 2016 moest voor elke lediging van de gft-container betaald worden. Tegelijkertijd hebben we het aanbieden van restafval ontmoedigd door het tarief per lediging te verhogen. Inwoners betalen voor een container van 140 liter een tarief van 6,34 euro per keer en voor 240 liter rekenen we 9,66 euro. Kortom, een sterke financiële prikkel om afvalscheiding te bevorderen.’

Kort en krachtig

Hoe informeerde de gemeente haar inwoners over de nieuwe situatie? Sluiter: ‘Via een huis-aan-huis brief, onze website en wijkblad De Betuwe hebben we de maatregelen en de kosten uitgelegd. Kort en krachtig. Bij de brief zat een afvalscheidingswijzer die we speciaal voor de nieuwe situatie hebben gemaakt. Verder lieten we weten dat inwoners eenmalig gratis hun containers konden omwisselen. Bijvoorbeeld een extra grote gft-container en een kleinere restafvalcontainer. In totaal namen 1.816 huishoudens een gft-container van 240 liter. En 880 huishouders met een grote restafvalcontainer wisselden die in voor een kleinere van 140 liter.’

Goede cijfers

Sluiter: ‘We zijn zeer tevreden over de veranderingen. De hoeveelheid restafval is afgenomen met 30 procent: in 2017 zamelden we slechts 90 kilo per inwoner in. Daarmee zitten we dus al onder het landelijke streefcijfer voor 2020 van 100 kilo restafval per inwoner per jaar. Daarnaast is de hoeveelheid gft toegenomen met 62 procent, 118 kilo per inwoner per jaar. En PMD met maar liefst 88 procent, 28 kilo per inwoner per jaar. Bij het PMD-afval zit nauwelijks vervuiling, bijna alles is geschikt om te recyclen.’

Waardering van inwoners

‘Prachtige resultaten’, stelt Sluiter. ‘Natuurlijk is het ook interessant te weten wat de inwoners vinden van de veranderingen en wat we kunnen verbeteren. Begin dit jaar hebben we dit onderzocht. Uit de enquête bleek dat ruim 80 procent van de inwoners tevreden is met de nieuwe PMD-inzameling: ze vinden het een verbetering. Daarnaast wil ongeveer de helft van de deelnemers aan het onderzoek graag een ring aan lantaarnpalen om de PMD-zakken aan op te hangen, zodat ze niet wegwaaien en dieren er niet bij kunnen. Hiermee gaan we dit jaar een proef houden. Verder geeft ongeveer de helft van de deelnemers aan dat ze in 2017 de helft minder zijn gaan betalen voor hun afval. In 2017 zijn er minder ledigingen van de containers voor restafval geweest, dan waar we rekening mee hielden in de begroting. Dit houdt in dat we als gemeente minder inkomsten hebben ontvangen. Hierdoor steeg de afvalstoffenheffing in 2018 met 3,9 procent, om een kostendekking van 100 procent te bereiken. Voor de inwoners betekent dit niet gelijk een kostenverhoging; immers door goed afval te scheiden besparen ze direct op het aantal ledigingen van de restafvalcontainer. In 2018 bedraagt deze lediging 10,04 euro per keer voor een container van 240 liter.’