Rekentool voor omgekeerd inzamelen en diftar beschikbaar


Veel gemeenten zitten in een proces van aanpassen afvalbeleid. Diftar, omgekeerd inzamelen en het opzetten van circulaire ketens zijn hierbij belangrijke onderwerpen. Inzicht krijgen in de (financiële) gevolgen van invoering van deze systemen is niet eenvoudig. Het is een samenspel van te scheiden fracties, containers, aanbiedfrequentie en veranderingen in gedrag en betrokkenheid van de bewoners. Gelukkig zijn er goede ervaringen die als leidraad kunnen dienen.

De NVRD heeft samen met de gemeente Arnhem door Giraf Results en Innovaders een rekentool laten ontwikkelen die de effecten van diftar en omgekeerd inzamelen inzichtelijk maakt. De betrokkenheid van Arnhem is een uitwerking van de kennisdelingsparagraaf van de LIFE+ subsidie[1].

De gebruiker van de tool kan zelf de verwachte afvalverschuiving beoordelen door de volgende maatregelen toe te passen:

  • invoeren van diftar en/of omgekeerd inzamelen;
  • toepassen van extra minicontainers voor papier en/of kunststof (PMD);
  • inzamelfrequentie voor restafval verlagen en voor gescheiden fracties verhogen;
  • nascheiden van fijn restafval of grof huishoudelijk restafval.In het financiële deel van de rekentool wordt gekeken naar de benodigde investeringen en wijziging in de afvalbeheerkosten (container-, inzamel- en afvalverwerkingskosten). Op deze manier geeft de tool een helder overzicht van de gevolgen van verschillende keuzes voor de hoeveelheid restafval, kosten en percentage hergebruik.
  • De tool is als excel-sheet te downloaden.
  • De gebruiker kan met een aantal variabelen variëren, denk aan het te behalen inzamelresultaat en het aantal benodigde brengcontainers. Aan de hand van de specifieke gegevens van de gemeente of het gebied doet de tool een voorstel voor het aantal benodigde breng- en huis-aan-huiscontainers om een afvalverschuiving te realiseren en geeft het een beeld van de servicegraad richting burgers.

>> Download de rekentool voor omgekeerd inzamelen en diftar (xls, 405 kB)

Vragen?

Heeft u vragen over de rekentool? Neem contact op met Koos van Dael (vandael@nvrd.nl). Deel ook uw ervaringen met de tool met hem.

[1] Deze subsidie heeft Arnhem ontvangen voor het project ‘Omgekeerd Inzamelen’. (Zie voor de Arnhemse aanpak: https://www.arnhem.nl/Inwoners/wonen_en_milieu/afval/omgekeerd_inzamelen)