Samen voor afvalvrije scholen


Rijkswaterstaat en NederlandSchoon zetten zich samen in voor afvalvrije scholen! Met het meerjarige project 'Afval op School' en netwerkbijeenkomsten voor gemeenten en afvalinzamelaars is er de komende twee jaar extra energie om dit mogelijk te maken.

Zwerfafval vormt op land en in zee een groot probleem. De grondstoffen waar veel producten van zijn gemaakt kunnen nog niet worden hergebruikt. Daarom is het zorgvuldig omgaan met grondstoffen van groot belang voor de kwaliteit van de leefomgeving van mens en dier. Er is nog een hele weg te gaan naar een circulaire economie, waarin geen afval meer bestaat en grondstoffen niet meer worden uitgeput. In de (nabije) toekomst liggen er dan ook grote uitdagingen, waar een nieuwe generatie het hoofd aan moet bieden. Deze generatie zit nu op school.

Ja daar teken ik voor!

Voor afvalvrije scholen en structurele lessen over grondstoffen, afval en zwerfvuil. Zo werken we samen aan een circulaire economie door al van jongs af aan het goede gedrag te stimuleren.

Om deze groep te bereiken werken we in de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019 aan afvaleducatie en/of aan afvalscheiding en -preventie. Met de leerervaringen op deze scholen ontwikkelen we hulpmiddelen die alle PO- en VO-scholen in Nederland kunnen gebruiken. Denk daarbij aan handige handleidingen, stappenplannen en checklists. Deze hulpmiddelen worden breed gedeeld. Zodat uiteindelijk alle scholen in Nederland afvalvrij worden.

Op een afvalvrije school krijgen leerlingen het goede voorbeeld. Leerlingen krijgen les, prullenbakken worden aangepast en ook de omgeving wordt met leerlingen schoongemaakt. Zo leren zij hoe ze afval en zwerfafval voorkomen, hoe afvalscheiding werkt en vooral hoe zij een verschil kunnen maken bij zorgvuldig grondstoffengebruik.

Maar om er voor te zorgen dat het niet bij deze twee schooljaren blijft moeten we samen aan de slag zodat we ook na 2019 verder kunnen. Wij willen organisaties zoals gemeenten, afvalinzamelaars en lesaanbieders helpen om ervaringen te delen en zo aanpakken en materialen te verbeteren om scholen afvalvrij te krijgen.

Samen bereiken we meer. Daarom nodigen we u uit om u uit te spreken door met uw organisatie mee te tekenen voor een gezamenlijke aanpak voor afvalvrije scholen. Door te tekenen geeft u een duidelijk signaal aan scholen en uw collega’s. Als u dat wil kunnen wij u de komende jaren op de hoogte houden van de voortgang van de projecten, (nieuwe) inzichten en bijeenkomsten.

Ja daar teken ik voor!

Op de hoogte blijven over (zwerf)afvaleducatie?

Educatie over (zwerf) afval draagt bij aan bewustwording, betrokkenheid en motivatie om zwerfafval te verminderen. Benieuwd wie wat doet en wat er speelt?