Samenstelling huishoudelijk restafval


Rijkswaterstaat laat jaarlijks een sorteeranalyse van de samenstelling van het huishoudelijk restafval uitvoeren. In het rapport ‘Samenstelling van het huishoudelijk restafval 2017, gemiddelde driejaarlijkse samenstelling 2016’ wordt voor tien hoofdcategorieën het huidige aandeel van het huishoudelijk restafval plus de ontwikkeling weergegeven. Daarnaast wordt apart stilgestaan bij verpakkingen, en vocht en vervuiling bij verpakkingen.

>> Ga naar de publicatie Samenstelling van het huishoudelijk restafval, sorteeranalyses 2017


Samenstelling hh restafval 2016

Driejaarlijks gemiddelde samenstelling van het Nederlands huishoudelijk restafval 2016