Stand van zaken bij VANG-support


Een groot aantal gemeenten maakt gebruik van VANG-support. Met VANG-Support ondersteunt het programma VANG-HHA gemeenten en publieke afvalbedrijven met kortlopend advies of bijstand (maximaal 4 dagen of 32 uur). Zo helpen deskundigen processen vlot te trekken of VANG-projecten van de grond te krijgen.

Hieronder ziet u een overzicht van de afgeronde en nog lopende trajecten vanuit VANG-support op dit moment.

Gemeente

Onderwerp

Status

Resultaat

Amstelveen

Studenten betrekken bij afvalscheiding

Afgerond

Twee werksessies uitmondend in tips voor communicatiecampagne.

Krimpenerwaard

Selectiecriteria begeleiding traject milieustraten

Afgerond

Complete uitvraag voor onderzoek en advies afvalbrengstations gemeente Krimpenerwaard.

Rotterdam

Consequenties diftar en OI doorrekenen

Afgerond

Doorgerekende scenario’s

ROVA

Advies over app ‘feedback op maat’

Afgerond

Adviezen en suggesties voor vormgeving app

Utrechtse Heuvelrug

Ondersteuning businesscase textielketen

Afgerond

Adviesrapport met aandacht voor kwaliteit, inzameling, sorteren van textiel en vermarkten

Lansingerland

Ondersteuning voorbereidende fase van afvalbeleidsplan

Lopend

Epe

Doelgroepcommunicatie bij pilot omgekeerd inzamelen

Lopend

RAD Hoeksche Waard

Processchema locatiebepaling ondergrondse containers

Afgerond

Processchema te doorlopen stappen van beleidsvaststelling tot daadwerkelijke plaatsing van de container.

Hendrik-Ido-Ambacht

Scenarioberekeningen

Afgerond

Gevolgen (kg en €) van doorvoeren aantal scenario’s

Haarlem

Plan van aanpak communicatie hoogbouw

Afgerond

Plan van aanpak met suggesties voor ‘buiten’ en ‘binnen’.

Bekijk voorbeeld VANG support Haarlem

Lingewaard

Sparringpartner ontwikkeling afvalbeleid

Lopend

Veldhoven

Sparingpartner doorontwikkeling afvalbeleid

Afgerond

Adviesrapport met overzicht maatregelen die voor Veldhoven zouden kunnen bijdragen aan betere afvalscheiding.

Tytjerksteradiel

Diftarvariant doorrekenen

Lopend

Buha

Inzamelstructuur luierafval

Lopend

Hellevoetsluis

Communicatieplan en burgerpeiling

Lopend

Westerwolde

Scenarioberekeningen

Lopend