Wij zoeken uw expertise


Bij de afdeling Afval Circulair van Rijkswaterstaat werken we in verschillende programma’s aan meer afvalscheiding door burgers en bedrijven, de aanpak van zwerfafval, innovatie en duurzame inkoop van producten door overheden en bedrijven. Daar kunnen we de ervaring van gemeenten goed bij gebruiken. We zoeken nog enthousiaste gemeentecollega’s die samen met ons aan de slag gaan met:

  • Afvalscheiding huishoudelijk afval: Uitvoering en begeleiding van projecten en advisering van gemeenten over gedragsverandering en communicatie met burgers.
  • Aanpak van zwerfafval: Uitvoering en begeleiding van projecten en advisering van gemeenten over integrale zwerfafvalaanpak, gedragsverandering en communicatie.
  • Verpakkingen van bedrijven: Begeleiding van innovatieve (samenwerkings-) trajecten die preventie, hergebruik en afvalscheiding bij bedrijven stimuleren.
  • Innovatieve toepassing van secundair kunststof van verpakkingen: Begeleiding van innovatieve trajecten met als doel het stimuleren van nieuwe toepassingstechnieken en duurzame productinkoop door bedrijfsleven en overheden.

Ervaring op het gebied van beleidsadvisering afvalscheiding en/of zwerfafval, het opzetten en uitvoeren van onderzoeksprojecten, bewerkstelligen van samenwerking tussen stakeholders, duurzame inkoopprocessen, gedragsverandering en/of communicatie is hierbij van belang.

Wil je meer informatie over de mogelijkheden? Bel of mail ons via: