Wat gebeurt er op het kennisplatform?


Het VANG-kennisplatform biedt gebruikers de mogelijkheid met elkaar in contact te komen. Het is soms immers fijn om collega’s in andere gemeenten naar tips, ervaringen en kennis te vragen. Opvallende vraagstukken op het kennisplatform zullen vanaf nu ook via VANG-HHA worden gedeeld.

Deze week vroeg Nol Macleane van Avri naar ervaringen voor wat betreft het aantal aanbiedingen per volume bij omgekeerd inzamelen. Avri is namelijk bezig met de invoering van het nieuwe afvalbeleid op basis van omgekeerd inzamelen. “Om kostendekkend te kunnen opereren moeten we een inschatting maken van het aantal aanbiedingen per volume: 40 liter ondergrondse container, 140 liter minicontainer en 240 liter minicontainer.”

Franc Talsma van gemeente Hengelo reageerde uitgebreid op de vraag. “We merken dat er minder afval aangeboden wordt bij de kleinste volumes inzamelmiddel. Dus de 40 liter ondergrondse container zorgt voor het minste fijn restafval. De 240 liter minicontainer zorgt voor het meeste afval, zeven tot acht aanbiedingen per jaar per huishouden. De 140 liter minicontainer scoort op zeven keer per jaar. De gemiddelde hoeveelheid fijn restafval in Hengelo was in 2017 overigens 120 kg per inwoner.” Men gaat in Hengelo uit van ongeveer 36 aanbiedingen per huishouden per ondergrondse container. Er zijn toch al veel huishoudens die hier ver onder zitten. In 2017 kwamen huishoudens op gemiddeld 31 aanbiedingen.


Lid worden van het VANG-HHA kennisplatform?

Vraag dan een account aan.

Het kennisplatform is voor beleidsmedewerkers van gemeenten en afvalbedrijven om kennis te vinden en te delen over thema's rondom huishoudelijk afval. U kunt hier terecht met vragen en discussiepunten, uw eigen ervaringen delen en reageren op vragen van anderen.