VANG-support: welke vragen worden er gesteld?

Met ‘VANG-Support’ ondersteunt het programma VANG-HHA gemeenten en publieke afvalbedrijven met adviesuren. Doel van VANG-Support is gemeenten helpen en een bijdrage te leveren aan een betere afvalscheiding en het terugbrengen van de hoeveelheid restafval.

Een VANG-Support bestaat uit maximaal 4 dagen (32 uur) en wordt verzorgd door adviseurs/deskundigen die zich hebben aangemeld. Naar aanleiding van een vraag worden drie adviseurs gevraagd een plan van aanpak hiervoor te schrijven. De aanvrager maakt vervolgens een keuze hieruit.

Najaar 2017 jaar is gestart met VANG-Support. De ingediende vragen zijn zeer divers. Een greep uit de onderwerpen:

  • Studenten betrekken bij afvalscheiding
  • Opstellen selectiecriteria adviseur begeleiding traject milieustraten
  • Afvalbeleidsnota, consequenties diftar en omgekeerd inzamelen
  • Advies over inhoud en vormgeving in app feedback op maat
  • Adviseur met kennis textielketen om mee te denken over businesscase
  • Ondersteuning in de voorbereidende fase van een beleidsplan
  • Gedragsbeïnvloeding afvalscheiding hoogbouw
  • Doelgroep communicatie bij invoering omgekeerd inzamelen
  • Klankbordfunctie ontwikkeling afvalbeleid

>> Meer informatie over VANG-Support