Venlo ontwerpt containersticker tegen bijplaatsingen


In Venlo ergerden buurtbewoners zich al een tijdje aan bijplaatsingen van afval bij de ondergrondse containers. Zij kwamen met het idee om een sticker te ontwerpen die op verschillende hotspots ingezet kan worden. Dion Nijskens, adviseur bij de gemeente Venlo, volgde op dat moment de cursus overheidscommunicatie en gebruikte de gedragsinzichten uit de cursus om zelf een sticker te ontwerpen. Het resultaat mag er zijn.

Bijplaatsing van afval bij ondergrondse verzamelcontainers is een veelvoorkomend probleem. Van afvalzakken en grote kartonnen dozen tot hele bankstellen of ander grofvuil. Ook in Venlo speelt dit probleem in verschillende wijken met hoogbouw. In deze flats wonen mensen met veel verschillende culturele achtergronden die vaak de Nederlandse taal niet goed spreken. Als mogelijke oplossing kwamen buurtbewoners met een sticker voor op de inzamelcontainer. Maar hoe ontwerp je een goede sticker, waarbij je op een goede manier inspeelt op gedrag?

Cursus overheidscommunicatie

Dion Nijskens van de gemeente Venlo volgde op dat moment de cursus overheidscommunicatie van Rijkswaterstaat. In deze cursus leren gemeenten om gedragsinzichten toe te passen in de praktijk. Dit begint normaal gesproken met een goede analyse van het probleemgedrag en eindigt met het ontwerp van een doelgerichte interventie. Een containersticker in het geval van Venlo. In de praktijk blijkt het onderzoeken per locatie een stuk lastiger. Daarom is er in Venlo gekozen om een algemenere interventie in te zetten gericht op hotspots waar anderstaligen wonen.

The devil is in the details

Bij het ontwerpen van deze interventie zit het hem in de details. Zo stond in een eerder ontwerp van de containersticker een rood kruis door de container met afval ernaast. Maar daarbij kan men de associatie vormen dat afval in de container doen het foute gedrag is. Door het kruis alleen door het bijgeplaatste afval te zetten, benadruk je nog specifieker wat het probleem is. Ook was er de vraag of je het logo van de gemeente op de sticker zet. Dit lijkt in eerste instantie een logische keuze omdat de gemeente verantwoordelijk is voor de afvalinzameling en het algemeen belang. Maar als de gemeente in de buurt geen goede naam heeft, dan kan het vanuit gedragsoogpunt juist beter zijn om het logo van de gemeente weg te laten.

Het resultaat mag er zijn. Een duidelijke sticker met weinig tekst en via plaatjes een helder handelingsperspectief. En dat in 6 verschillende talen. Nu is het nog afwachten en meten wat het effect van deze interventie is en of de sticker werkt.


Containersticker Venlo