Veranderingen en omgekeerd inzamelen in Steenbergen


In april dit jaar startte de gemeente Steenbergen met omgekeerd inzamelen. Naast het verstrekken van nieuwe minicontainers voor groente-, fruit- en tuinafval (gft) en voor plastic verpakkingsmateriaal en drankenkartons (PD) zijn milieuparkjes getransformeerd van bovengronds naar ondergronds. Ook werd er gewerkt aan een Europese aanbesteding en startte 1 april 2018 een nieuwe inzamelaar. Beleidsmedewerker Carien Free: ‘De afvalinzameling stond echt even op z´n kop.’

‘Ons doel is de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar te verminderen van 232 kilogram in 2017 naar 100 kilogram in 2020’, vertelt Free. ‘We willen afvalscheiding gemakkelijker maken door omgekeerd inzamelen.’ Zo hebben bewoners van laagbouwwoningen voortaan voor elke afvalstroom – papier, groente-, fruit- en tuinafval (gft), plastic verpakkingsmateriaal en drankenkartons (PD) – een minicontainer. Het restafval dat overblijft, brengen inwoners naar een ondergrondse container in de buurt. Uitzondering hierop zijn de inwoners in het buitengebied; zij maken gebruik van een restafvalcontainer aan huis. Bewoners van appartementen kunnen hun PD naar een ondergrondse containers brengen. Met de omliggende gemeenten die voor PD dezelfde overslaglocatie hebben, is afgesproken om er geen blik bij in te zamelen.

Grof huishoudelijk restafval

‘Grof huishoudelijk restafval dat inwoners naar de milieustraat brengen, rekenen we – zoals het hoort – ook bij de totale doelstelling van 100 kilogram’, zegt Free. ‘In Steenbergen is dat ongeveer 50 kilogram per persoon per jaar. Ook daar valt dus nog een flinke slag te slaan.’

Hogere heffing?

De gemeente Steenbergen moest een Europese aanbesteding voor de inzameling uitvoeren, aangezien het bestaande contract afliep. Free: ‘De economie trekt aan en dat merkten we aan de resultaten van deze aanbesteding. De kosten voor de afvalinzameling liggen inmiddels een stuk hoger. Ook zorgden de resultaten van de aanbesteding voor verwerking van het grof huishoudelijk restafval voor een verhoogde kostenpost. Deze stijging in kosten betekent een stijging in de afvalstoffenheffing van 2019, wat dus maar voor een klein deel te maken heeft met omgekeerd inzamelen. Maar mensen koppelen het er (onbewust) wel aan. Via berichten in de plaatselijke media proberen we uit te leggen hoe het zit.’

Toezicht op inzamelen

De inwoners van Steenbergen hoeven niet apart te betalen voor hun restafval. Free: ‘Daar heeft de gemeenteraad bewust voor gekozen. Het idee is dat mensen anders het restafval sneller ergens dumpen of toch in de verkeerde container stoppen. Overigens houden we wel toezicht op de afvalscheiding. Als de inzamelaar bijvoorbeeld merkt dat er verkeerd afval in een PD-container zit, geeft hij dit aan via een label aan de container. Deze wordt dan niet geledigd. Mensen krijgen vervolgens een bezoekje van de toezichthouder.’

Resultaten

Wat zijn de ervaringen tot nu toe? Free: ‘We hebben in het begin veel vragen en meldingen binnengekregen over de veranderingen. De nieuwe situatie is toch even wennen.’ Concrete resultaten en cijfers zijn er nog niet, aangezien omgekeerd inzamelen pas onlangs is ingevoerd. ‘Behalve meldingen, krijgen we ook positieve reacties. En we merken aan vragen die binnenkomen dat inwoners bewuster omgaan met afvalscheiding. Bijvoorbeeld: Kan er een extra ondergrondse PD-container bij onze appartementen komen? Wat hoort bij PD en wat niet? Ook horen we regelmatig opmerkingen als: Ik wist niet dat we zoveel plastic afval hadden, er blijft maar weinig restafval meer over.’

Vervolg?

Free: ‘De voorzieningen zijn nu grotendeels op orde. De komende tijd besteden we extra aandacht aan communicatie. Vanaf het moment dat de gemeenteraad besloot over de veranderingen hebben we inwoners uitgebreid hierover geïnformeerd via brieven, inloopavonden, huis-aan-huis folders, de website en de plaatselijke kranten. Nu gaan we nog gerichter communiceren over welk afval waar hoort. Daar willen we ook onze afvalcoaches voor inzetten.’


Nieuwe ondergrondse containers
Nieuwe ondergrondse container geplaatst