Voortgang 'Afval Bewust' van ROVA

In Zwolle en Raalte gaat ROVA begin mei 2018 van start met de pilot ‘Afval Bewust’. Deze proef gaat zes maanden duren. Verschillende interventies moeten het scheidingsgedrag van inwoners positief beïnvloeden zodat het afvalscheidingspercentage toeneemt en de hoeveelheid restafval daalt. Op dit moment is de werkgroep bezig met de technische mogelijkheden om direct informatie op de smartphones te kunnen aanbieden.

Wat is er afgelopen jaar in de gemeente op VANG-gebied gebeurd?

“We hebben een technische werkgroep opgericht om uit te zoeken hoe je via een app op je smartphone direct individuele informatie aanbiedt. Dat bestaat nog niet en daarom zijn we met onze leveranciers van de containers en van de software om tafel gaan zitten. Welke informatie je kunt aanbieden hangt bijvoorbeeld af van welke ‘reader’ op de containers is geplaatst. De readers van Zwartewaterland bleken niet toereikend en daarom hebben we nu Raalte aan laten haken. Samen met de wijk de Aa-landen in Zwolle gaan we de effecten van verschillende soorten informatie bekijken. We willen algemene, groeps- en individuele feedbackinformatie vergelijken. Bij het ontwerp en de uitvoering van de proef ‘Afval Bewust’ is de Rijksuniversiteit Groningen intensief betrokken om het effect van de verschillende types feedback te meten.”

Wat is goed gegaan, wat kan (nog) beter?

“Privacy blijkt een lastige zaak. Je hebt echt aardig wat tijd nodig om dat goed in te richten. We werken bijvoorbeeld met een ‘opt-in’ en dan vraag je de mensen die meedoen ook om akkoord te gaan met de voorwaarden. Verder moet je alles goed beveiligen en dat zijn ook tijdsintensieve trajecten. Verder geven we straks feedback over het aantal aanbiedingen, maar niet over het gewicht. Dat hadden we liever gedaan, maar daar heb je wegende containers voor nodig en dat zou veel geld kosten voor deze proef.”

Heeft u gekeken bij andere gemeenten?

“De gelijke tools bestaan nog niet. Wij zijn de pilotgemeente en hebben daarom ook een vergoeding gekregen van Rijkswaterstaat.”

Wat is jullie het meeste opgevallen?

“In algemene zin dat het, wegens het innovatieve karakter, een hele lange adem vergt. Ook omdat je met een groot aantal partijen werkt met wie je alles goed moet afstemmen. Van meerdere gemeenten en leveranciers tot de universiteit.”

Hoe gaat de gemeente verder met de VANG-activiteiten en de realisering van de doelstellingen?

“Voor de pilot ‘Afval Bewust’ is een communicatieplan geschreven en in mei hopen we echt te kunnen starten. De proef duurt dan zes maanden en dan is het nog een of twee maanden wachten op de resultaten.”

Hebben jullie nog tips voor andere gemeenten?

“Zorg dat je bij het uitvragen naar technische oplossingen altijd meerdere partijen spreekt en offertes opvraagt. Wed niet op één paard. Verder is het aan te raden de toekomst in de gaten te houden als het gaat om technische mogelijkheden. Kijk naar wat straks mogelijk en gangbaar gaat worden.”