Woudenberg heeft landelijke doelstelling al ruimschoots gehaald


De inwoners van Woudenberg scheiden hun afval zo goed, dat de gemeente de landelijke doelstellingen van 2020 nu al gehaald heeft. Een mooie prestatie, waar de nodige maatregelen aan vooraf gingen. Het geheim: diftar.

“We hebben in één jaar tijd de hoeveelheid restafval met 56 procent gereduceerd. Daar zijn we als gemeente heel trots op”, zegt Tineke Nagel, juridisch beleidsmedewerker milieu. Woudenberg kwam in 2017 uit op 69 kilo restafval per inwoner. Dat is ver onder de landelijke doelstelling die minder dan 100 kilo per inwoner voorschrijft. Daarnaast werd er in Woudenberg maar liefst 84 procent gescheiden ingezameld.

Hoe doen ze dat?

In 2017 voerde gemeente Woudenberg drie grote wijzigingen in: het diftar-systeem, een vierde container voor PMD en minder vaak restafval ophalen (van één keer per twee weken naar één keer per vier weken). “Dat was een heftige verandering, maar je wil inwoners ook niet ieder jaar met een nieuwe maatregel confronteren”, aldus Nagel. Vooral de invoering van diftar hielp. “Als je je afval goed weet te scheiden, betaal je minder afvalstoffenheffing aan het einde van het jaar. Het blijkt een goede stimulans voor inwoners.”

Voorafgaand onderzoek

Het idee voor een diftar-systeem riep destijds wel de vraag op: kunnen wij dit zelf invoeren? Restafval werd tenslotte opgehaald door een particulier inzamelbedrijf, dat geen chipreader had om containers te ‘lezen’. Hierdoor was het niet mogelijk om afvalbakken te registreren en te zien welke bak van welke bewoner is. “Ik ben toen verder gaan kijken en kwam bij ROVA uit, een partij die veel ervaring heeft met diftar”, vertelt Nagel. Per januari 2017 is Woudenberg toegetreden tot ROVA. En dat bevalt erg goed.

Tips

“Het is zeker als kleine gemeente een aanrader om samen te werken met een partij als ROVA, die zoveel kennis heeft”, zegt Nagel. “ROVA heeft een gecertificeerd registratiesysteem. Dit geeft vertrouwen in eventuele discussies met inwoners die bezwaar maken over een afrekening. Daarnaast heeft ROVA de gemeente Woudenberg ook goed geholpen met de communicatie. Zij zorgden voor de praktische informatie en bewonersavonden.

Afvalcoach

Ook heeft Woudenberg via ROVA de beschikking over een afvalcoach. “Soms betrappen we inwoners op het neerzetten van afvalzakken náást de ondergrondse container, waardoor ze onder de betaling proberen uit te komen. In zo’n geval sturen we een afvalcoach langs. Een afvalcoach helpt inwoners op weg om afval beter te scheiden, zodat ze de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk kunnen houden.”

Luiers inzamelen

Ook al heeft Woudenberg haar doelstelling gehaald, stilzitten gaat de gemeenten zeker niet. “Hoog op het lijstje staat de inzameling van luiers. Op dit moment bestaat namelijk 40 procent van het restafval uit luiers”, aldus Nagel. “Hopelijk is er snel een goede verwerking van luiers mogelijk, zodat we nog meer grondstoffen kunnen hergebruiken."


Inzamelvoertuig ROVA

Inzamelvoertuig ROVA