Beeldmerk afvalscheiding

Veel organisaties communiceren met burgers over afvalscheiding. Landelijk zijn er campagnes van materialenorganisaties zoals Stibat, PRN en Wecycle. Lokaal door gemeenten, inzamelaars, milieuorganisaties, enzovoort. Hierbij worden tal van verschillende boodschappen en uitingen gebruikt.

Om het effect van deze communicatie te versterken werken de Vereniging Producenten Nederland en Rijkswaterstaat samen een aan overkoepelend beeldmerk. Het doel is dat burgers boodschappen over afvalscheiding sneller zien en begrijpen.

Afgelopen half jaar is er een beeldmerk ontwikkeld en is een eerste serie van pay-offs getest en besproken met wetenschappers en communicatieprofessionals van verschillende organisaties. In mei-juni vindt een tweede test plaats. Het beeldmerk wordt vervolgens afgerond en na de zomer van 2019 gelanceerd. Na lancering zijn organisaties vrij het beeldmerk te gebruiken.