Even voorstellen: Yasmina Parodi


“Ik werk als strategisch communicatieadviseur bij Avri, een gemeentelijke regeling (GR) van acht gemeenten: Buren, Culemborg, Geldermalsen, Maasdriel, West Maas en Waal, Neder-Betuwe, West Betuwe en Zaltbommel. Avri verzorgt de afval- en grondstofinzameling voor deze gemeenten. Zelf ben ik nieuw in afvalland, dus ikyasmina parodi hoop via het Kennisplatform VANG-HHA kennis en ervaringen te delen. Zo ben ik benieuwd hoe andere gemeenten een nieuw afvalbeleid introduceren en hoe ze inwoners stimuleren tot gedragsverandering.

Mijn ervaring als communicatieadviseur rond gedragsverandering en bij projecten met impact, zoals binnenstedelijke vernieuwing en windmolenparken, zal zeker van pas komen. Ik ben me ervan bewust dat je met het onderwerp afval echt bij mensen ‘binnen’ komt, zeker als je het beleid verandert. Het is dan de kunst om via gedragsinterventies en heldere communicatie te zorgen dat mensen het juiste gedrag gaan vertonen.

Avri voerde vier jaar geleden diftar in. Dat ging redelijk soepel en loopt goed. Nu staat de invoering van omgekeerd inzamelen op de agenda per 1 juli 2019. Binnen de GR is bij meerderheid van stemmen besloten tot het omgekeerd inzamelen. Enkele gemeenten hadden liever een ander systeem gekozen. Die wens heeft ook een deel van de inwoners. Daarom wordt deze verandering nog een flinke uitdaging. De ervaringen en lessen die wij opdoen, zal ik delen via het kennisplatform.