Even voorstellen: Miriam Gommans-Janssen

“Ik ben verantwoordelijk voor het afvalbeleid in de gemeente Beesel. Onze gemeente werkt al jarenlang met diftar. In 2018 voerden we een wekelijks Miriam Gommans2ophaalmoment voor gft in. Ook halveerden we de ophaalmomenten van restafval. We hebben een mooi resultaat geboekt: de gemeente ging van 110 kilo restafval per inwoner in 2017 naar 62 kilo in 2018. Maar een circulaire economie is meer dan alleen afval scheiden. De gemeente is bezig een duurzaamheidsvisie op te stellen. Daarom ben ik erg benieuwd naar ervaringen van anderen: zijn er meer gemeenten die een circulaire economie breder proberen te trekken dan alleen afvalinzameling?”

“Ik kom geregeld samen met de vereniging Afvalsamenwerking Limburg. Daar kunnen we ervaringen uitwisselingen met andere Limburgse gemeenten. Op het gebied van afval heb ik dus genoeg informatie tot mijn beschikking. Bij vragen hierover kunnen mensen contact met me opnemen. Zelf ben ik op zoek naar andere duurzame initiatieven en hoop die te kunnen vinden via het VANG-HHA Kennisplatform. Zo ben ik bijvoorbeeld benieuwd naar wat andere gemeenten doen op het gebied van bijvoorbeeld voedselverspilling of duurzaam inkopen?”