Even voorstellen: Hugo Bellaart

Hugo BellaartHugo Bellaart houdt zich niet alleen binnen de gemeente Gooise Meren bezig met duurzaamheid. Hij publiceerde ook een artikel op de website van NRC over het inzamelen van plastic en ander verpakkingsafval. In dit artikel vraagt hij zich af of de huidige praktijk als gevolg van bepaalde VANG-doelstellingen wel zo positief is voor het milieu. Daarmee bedoelt hij de toename van plastic afval door de nieuwe inzamelmanieren en de verscheping van het afval naar het buitenland. Hij wil deze inzichten graag delen met het kennisplatform.

‘’Ik kwam met het platform VANG-HHA in aanraking toen ik mij verdiepte in afvalbeleid. Ik hoop dat ik via het kennisplatform kan leren van andere spelers in de keten. Wat zijn hún ideeën over wat we met ons afval kunnen doen? Wat mij betreft hoeft ons huishoudelijk afval niet per se een grondstof te worden, het mag ook een brandstof zijn, bijvoorbeeld. Het is belangrijk dat we als leden van het platform behalve onze ‘best practices’ ook onze kritische inzichten delen. Daar zijn we niet snel toe geneigd, maar we kunnen er zoveel van leren.’’