Even voorstellen: Mädi Cleerdin

Sinds 1 januari 2019 vormen de gemeenten Bedum, Winsum, Eemsmond en De Marne samen één gemeente: Het Hogeland. Mädi Cleerdin is er raadslid en houdt zich onder andere bezig met afval.   Mädi Cleerdin uitsnede

“Tot vorig jaar werkte ik als raadslid bij De Marne. Na de herindeling verhuisde ik naar de gemeenteraad van Het Hogeland. Op mijn nieuwe plek koos ik er bewust voor om me te richten op onder andere duurzaamheid en milieu. Die thema’s gaan me aan het hart. Net als veel andere gemeenten willen we aan de VANG-doelstellingen voldoen. Dit betekent in 2020 maximaal 100 kilo restafval per inwoner. En 75 procent afvalscheiding. Dat is ambitieus en kan alleen als we de juiste kennis in huis hebben. Ik ben nog lang niet uitgeleerd. Vandaar dat ik me aansloot bij dit kennisplatform. Er bestaat zoveel informatie over onderwerpen als afvalscheiding. Die kennis kun je als gemeente nooit allemaal in huis hebben, daarom is delen is zo waardevol. Dit platform is daarvoor een goede plek. Binnen Het Hogeland is het een belangrijk doel om de afvalinzameling optimaal in te richten. Omdat we tot voor kort vier aparte gemeenten waren, gaat het nu nog op vier plekken verschillend. We willen toe naar één systeem. Op dit platform hoop ik daar voldoende kennis over op te doen en tips van ervaringsdeskundigen te krijgen.”