Even voorstellen: Jeannette Kuilman


“Ik ben als communicatieadviseur in dienst van DUO+, een uitvoeringsorganisatie JeannetteKuilmanvan en voor de gemeenten Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn. In de praktijk werk ik voornamelijk voor Diemen, een gemeente met veel hoogbouwwoningen. Ik ben onder meer verantwoordelijk voor de communicatie over het afvalbeleid, afvalinzameling en -scheiding. Onze gemeente streeft ernaar de VANG-doelstelling te halen. Dat is een behoorlijke uitdaging, want we zitten nu op ruim 200 kg restafval per inwoner per jaar. Veel werk aan de winkel dus.

Op het Kennisplatform VANG-HHA hoop ik ideeën, praktijkvoorbeelden en tips op te doen. Ik denk dat kennisuitwisseling en contact met andere gemeentelijke adviseurs erg nuttig kan zijn om nieuwe inzichten krijgen over wat werkt – en wat juist niet. In de communicatie zullen we meer moeten inzetten op gedragsverandering en het creëren van draagvlak en motivatie voor afvalscheiding. In Diemen gaan we in elk geval van alles uitproberen. Onze best practices zal ik delen via het Kennisplatform. Laten we elkaar op de hoogte houden!”