Marktconsultatie textiel – doet u mee?

De aandacht voor textielinzameling, verwerking en recycling groeit. Terecht, want de ecologische voetafdruk van de textielindustrie is zowel in de productie- als afvalfase is groot en een beweging richting circulair textiel is nodig. Vanuit het VANG-HHA-programma worden projecten uitgevoerd om de kwaliteit van ingezameld textiel te verhogen. De focus ligt daarbij op het verminderen van de vervuiling van huishoudelijk textiel met andere stromen. Een van die projecten is het uitvoeren van een marktconsultatie.

Door de markt te consulteren kan de aanbesteding van inzameling of sortering en/of verwerking van (huishoudelijk) textiel geoptimaliseerd worden. Daarvoor is kennis nodig van actoren in de textielketen; gemeenten, samenwerkingsverbanden, publieke en private inzamelaars, sorteerders, verwerkers, recyclers etc. Wanneer die kennis bij elkaar komt, kan de textielmarkt, die sterk onder druk staat, een positievere impuls krijgen. Denk daarom mee aan oplossingen voor een optimale textielmarkt.

Rijkswaterstaat en de NVRD nodigen u van harte uit te reageren op de marktconsultatie (publicatienummer 241240).

Meer informatie over de marktconsultatie.
We zien uit naar uw reactie en hopen u ook te mogen verwelkomen op de marktdag die op 17 december 2019 wordt georganiseerd.