VANG-support

Voorbereiden diftar, vormgeven van en ondersteunen bij bewonersparticipatie, nog te nemen maatregelen om VANG-doelstellingen te halen, (gescheiden) inzameling binnenstedelijk gebied. Deze onderwerpen zijn door gemeenten aangedragen in het kader van VANG-support. Met VANG-support kunnen gemeenten (en publieke inzamelaars) vier dagen gratis ondersteuning krijgen bij VANG-gerelateerde onderwerpen. Dit gaat van operationeel tot abstract. Van grof afval tot gedragsverandering tot sparren over besluitvorming. Er is nog budget. Op deze site leest u hoe VANG-support werkt. Deel uw vraag met ons en dan gaan we er mee aan de slag. Met vragen kunt u terecht bij Koos van Dael, vandael@nvrd.nl, 06 513 96 369.