Enquête VANG-HHA: stand van zaken gemeentelijk afval- en grondstoffenbeleid

Gepubliceerd op 14 april 2020

Op 2 april 2020 hebben we vanuit VANG-HHA een mail verstuurd aan de beleidsmedewerkers/-adviseurs afval en grondstoffen van alle Nederlandse gemeenten met daarin een uitnodiging om deel te nemen aan een onderzoek naar de stand van zaken van het gemeentelijk afval- en grondstoffenbeleid.

Met de resultaten van deze enquête willen we graag meer inzicht krijgen in vragen als: Waar staan we nu in Nederland? Welke maatregelen zijn er gepland? Welke resultaten kunnen we in de komende jaren verwachten? En welke kennisbehoefte is er bij gemeenten waar we als VANG-HHA op kunnen inspelen? De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om het programma VANG-HHA voor de komende jaren vorm te geven.

We hebben al veel ingevulde enquêtes mogen ontvangen. Doet u ook mee? Alleen met een hoge respons kunnen we bovenstaande vragen goed beantwoorden én kunnen we een zo goed mogelijke ondersteuning bieden bij het halen van de doelstellingen. U kunt nog tot en met 17 april de enquête invullen.

Alvast, namens de hele VANG-HHA-organisatie, zeer bedankt voor uw deelname.