Enquête inzameling luier- en incontinentiemateriaal

Gepubliceerd op 26 oktober 2021

De inzameling en recycling van luiers wordt steeds belangrijker. Er zijn meerdere gemeenten die inzamelen en recent is een eerste recyclinginstallatie in Nijmegen officieel geopend. Uit diverse overleggen en gesprekken maken wij op dat er nog veel vragen zijn over de inzameling en verwerking van luiers. Er zijn meerdere mogelijkheden daartoe, maar vaak is niet goed bekend wat de voor- en nadelen van de verschillende opties zijn.

NVRD werkt samen met Rijkswaterstaat, het ministerie van I&W en het ministerie van VWS aan het sluiten van de keten van luiers. Via deze enquête willen wij graag inzicht krijgen in de ervaringen die tot nu toe zijn opgedaan met de inzameling van luiers. Wij vragen daarvoor uw medewerking. Door een gezamenlijke inspanning kunnen we inzameling en recycling beter mogelijk maken. Zou u deze enquête willen invullen, ook als u geen ervaring heeft met inzameling van luiers? In dat geval kunt u aangeven welke informatie u vooral belangrijk vindt.

De enquête is bedoeld voor medewerkers van gemeenten en inzamelaars. Wij bedanken u alvast hartelijk voor uw medewerking.