VANG-webinar Aandacht voor kwaliteit PMD 17/06/21

Gepubliceerd op 28 mei 2021

De inzameling van PMD heeft in de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Sinds 2015 is niet alleen de hoeveelheid ingezameld PMD verviervoudigd, ook zamelt nagenoeg iedere gemeente 'P', 'M' en 'D' als één fractie in. Het VANG-beleid van gemeenten heeft hier als belangrijk vliegwiel opgetreden. Maar ook de aparte inzameling van PMD heeft weer een positief effect op de bewustwording over afvalscheiding van de andere stromen gehad. De nadruk bij VANG ligt op het realiseren van zoveel mogelijk afvalscheiding en recycling waardoor waardevolle grondstofstromen behouden blijven en de hoeveelheid restafval afneemt. Maar net als bij andere grondstofstromen, heeft ook de kwaliteit van het PMD extra aandacht nodig. Daarom organiseert het programmabureau VANG in samenwerking met de werkgroep inzamelen van het PKO, speciaal voor gemeenten en hun inzamelbedrijven een webinar op 17 juni aanstaande over de kwaliteit van PMD.

Tijdens dit webinar zal Bas Peeters vanuit het programmabureau VANG de aandacht voor kwaliteit als speerpunt van het VANG-programma toelichten waarbij ook de toegenomen afvalscheiding en de aandacht voor de kwaliteit van PMD aan de orde zullen komen. Vervolgens zal Jan van der Ven vanuit de werkgroep inzamelen van het PKO de gemaakte afspraken in de ketenovereenkomst, de beoordeling van de kwaliteit van PMD met behulp van het beoordelingsprotocol en een aantal knelpunten omtrent kwaliteit toelichten. Tot slot zal Wim Haase toelichten welke acties er in Twente zijn gedaan om de kwaliteit van het ingezamelde PMD te verbeteren. Uiteraard is er ook volop gelegenheid tot het stellen van vragen.

Sprekers

NVRD: Bas Peeters
Nedvang BV: Jan van der Ven
Gemeente Rijssen-Holten: Wim Haase

Datum en tijdstip:
donderdag 17 juni 2021 - 15:00 - 16:30
Locatie: Online via ZOOM

Aanmelden via de NVRD