Nieuwsbrief VANG-HHA

vang-6617 uitsnede 2
November 2015

Het programma VANG - Huishoudelijk afval houdt u via deze nieuwsbrief regelmatig op de hoogte van nieuwe informatie op de website: van aansprekende praktijkvoorbeelden en actualiteiten tot inspirerende bijeenkomsten en kennisblogs. Veel leesplezier!

Delft wil grip op grondstoffen met omgekeerd inzamelen

Ondergrondse container restafval -uitsnedeGemeente Delft stapt met regionaal reinigingsbedrijf Avalex volgend jaar over op de methode Omgekeerd inzamelen. Op deze manier willen zes gemeenten werk maken van de doelstellingen voor VANG-HHA.

Zwartewaterland scheidt 83% huishoudelijk afval

IMAG0289 UitsnedeIn Zwartewaterland is Omgekeerd inzamelen een groot succes. Huishoudelijk afval wordt voor 83% gescheiden ingezameld. Er is een groot draagvlak onder de inwoners gecreëerd door ze te laten meedenken.

Onderweg - blog Samuel Stollman

Foto Samuel Stollman

Trek een streep van Breda naar Leeuwarden. De kans dat een gemeente met diftar rechts van die streep ligt, is vrij groot. In het westen van het land is het ‘d-woord’ daarentegen veelal verboden. Omgekeerd inzamelen: de verlossing uit de Diftar-houtgreep?

Afvalcoaches als aanspreekpunt in de wijk

Campagne Afval laten we er wat van maken Arnhem UitsnedeStraatcoaches gaan een belangrijke communicatierol spelen bij de invoering van omgekeerd inzamelen in de gemeente Arnhem. De inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor deze functie was vorig jaar al succesvol bij een pilot in drie wijken.

Uitgelicht uit de Kennisbibliotheek

kennisbibliotheek-nieuwsbriefIn het onderzoeksrapport 'Vuilnis in de flat, inzichten in gedrag afvalscheiding in hoogbouw'kunt u de resultaten van het onderzoeksproject naar succesvolle interventies voor gemeenten met veel stedelijke hoogbouw vinden.

Bijeenkomsten

  • 5 november: Workshop Afvalbeleidsplan
  • 10 november: Workshop Milieustraten
  • 24 november: Themadag Waardevolle ketens
  • 1 december: Training Omgekeerd Inzamelen
  • 10 december: Training Diftar

In het programma VANG-HHA werken het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, NVRD en VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) samen aan meer preventie en hergebruik van huishoudelijk afval. Informatie of vragen? Vul dan het contactformulier in of bel met onze helpdesk: 088-3770030.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.