Nieuwsbrief VANG-HHA maart 2016

vang-6617 uitsnede 2
maart 2016

Het programma VANG - Huishoudelijk afval houdt u via deze nieuwsbrief regelmatig op de hoogte van nieuwe informatie op de website: van aansprekende praktijkvoorbeelden en actualiteiten tot inspirerende bijeenkomsten en kennisblogs. Veel leesplezier!

Hoe scoort uw gemeente op afvalgebied?

Hoeveelheid hha rest per inwoner 2014

Hoe scoort uw gemeente ten opzichte van vergelijkbare gemeenten? En wat is uw ambitie? Deze week ontvangen alle colleges en gemeenteraden in Nederland een brief waar in staat hoeveel huishoudelijk restafval per inwoner in 2014 is ingezameld en hoeveel in vergelijkbare gemeenten.

Kapelle start pilots met hoog- en laagbouw

Kapelle Sticker afval scheidenMet de invoering van diftar en het project ‘Afval scheiden loont’ gaat Kapelle serieus werk maken van meer afvalscheiding en minder restafval. Twee pilotprojecten, ‘Afval scheiden in de keuken’ en ‘100-100-100’, moeten de 12.600 inwoners stimuleren om bij te dragen aan de VANG-HHA-doelstellingen.

De ongemotiveerde afvalscheider?

Marijn Teernstra blogMakkelijk nieuws doet het nog steeds goed bij de ongemotiveerde afvalscheider. Tijd voor actie, schrijft VANG-adviseur Marijn Teernstra in zijn blog. Op het gebied van communicatie, maar ook in het tonen van ambitie en het nemen van echte afvalmaatregelen.

Van elkaar leren?

Benchmark Huishoudelijk AfvalWilt u uw afvalscheidingsprestaties vergelijken met andere gemeenten en leren van elkaars aanpak? Doe dan mee aan de benchmark Huishoudelijk Afval en krijg het antwoord op deze en andere vragen.

Werksessies kunststofinzameling

Het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval organiseert de komende tijd twee werksessies over de kostenoptimalisatie van de kunststofinzameling. U gaat onder goede begeleiding in kleinschalige werksessies aan de slag. U kunt zich nog aanmelden voor de tweede sessie.

Afvalcijfers CBS 2014 ‘goede nulmeting’

vang-6566De laatste afvalcijfers over 2014 tonen aan dat de hoeveelheid huishoudelijk restafval daalde, maar deze cijfers zeggen nog weinig over de effecten van het VANG-programma. 'Er gebeurt al heel veel en dat zien we pas later terug’.

Bijeenkomsten

  • 5 april 2016: Grondstoffenbeleidsplan schrijven
  • 6 april 2016: Gedragsbeïnvloeding Afvalscheiding 1
  • 7 april 2016: PMD
  • 12 mei 2016: Textiel
  • 18 mei 2016: Gedragsbeïnvloeding Afvalscheiding 2
  • 19 mei 2016: Grip op papier

In het programma VANG-HHA werken het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, NVRD en VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) samen aan meer preventie en hergebruik van huishoudelijk afval. Informatie of vragen? Vul dan het contactformulier in of bel met onze helpdesk: 088-3770030.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.