Nieuwsbrief VANG-HHA

vang-6617 uitsnede 2
September 2016

Het programma VANG - Huishoudelijk afval houdt u via deze nieuwsbrief regelmatig op de hoogte van nieuwe informatie op de website: van aansprekende praktijkvoorbeelden en actualiteiten tot inspirerende bijeenkomsten en kennisblogs. Veel leesplezier!

Persoonlijk contact zorgt voor meer betrokkenheid

pasjessysteemHoe neem je je inwoners mee als je kiest voor een nieuw inzamelingssysteem? Amersfoort zette bij de pilot Omgekeerd inzamelen stevig in op persoonlijke communicatie. Informatiebijeenkomsten, excursies en een afvalcoach geven de deelnemers meer ondersteuning en vergroten de betrokkenheid.

Helpt u ons mee?

Voedselverspilling tegengaan; heeft u successen en weet u wat de uitdagingen zijn? Voor de aanpak van voedselverspilling bij de consument onderzoeken wij wat u als gemeente daarvoor zou kunnen gebruiken, zodat wij u kunnen ondersteunen.

Vul de enquête in en help mee dit inzicht te krijgen.

Uitgelicht: Werkplaats Keukenafval

Wilt u ook met keukenafval aan de slag? Neem dan deel aan de Werkplaats. Een aantal gemeenten lichten toe hoe zij dit (gaan) doen. U kunt daar vervolgens zelf mee aan de slag en de uitdaging aangaan om uw eigen keukenafval-aanpak (verder) vorm te geven en te delen.

Breda gaat 'anders inzamelen'

Wat gaat er voor mij veranderenMet de campagne 'Anders inzamelen' is er voor de inwoners van Breda veel ruimte voor maatwerk. Men kan kiezen voor standaard containers, plastic zakken of grotere, kleinere of zelfs meerdere containers. Hiermee hoopt Breda het restafval terug te dringen.

Oproep: stuur uw afval-afkortingen

Veel gemeenten gebruiken verschillende afvalbegrippen. Denk aan GFT-afval, bio-afval, groen- en keukenafval, etc. Wij gaan bij de burgers testen welke afvalbegrippen zij het duidelijkst vinden. Stuur ons daarom de lijst met afkortingen die in uw gemeenten worden gebruikt via vanghuishoudelijkafval@rws.nl.

Uitgelicht: Bijeenkomst Handhaving bij afvalscheiding

Op 6 oktober gaan we uitgebreid in op communicatie richting burger en bestuur. U krijgt een demonstratie van de speciale website met gebruik van de chiplezer, en toelichting op de manier van controleren. Een controleur afvalscheiding zal zijn bevindingen met u delen.

Bijeenkomsten

  • 22 september: PMD
  • 27 september: Werkplaats Keukenafval
  • 28 september: Terugkomdag Gedragsbeïnvloeding Afvalscheiding
  • 5 oktober: Gedragsbeïnvloeding Afvalscheiding 2
  • 6 oktober: Handhaven bij afvalscheiding
  • 6 oktober: Preventie van wegwerpluiers en incontinentiemateriaal
  • 13 oktober: Werksessie kostenoptimalisatie

In het programma VANG-HHA werken het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, NVRD en VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) samen aan meer preventie en hergebruik van huishoudelijk afval. Informatie of vragen? Vul dan het contactformulier in of bel met onze helpdesk: 088-3770030.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.