Nieuwsbrief VANG-HHA nov 2016

vang-6617 uitsnede 2
november 2016

Het programma VANG - Huishoudelijk afval houdt u via deze nieuwsbrief regelmatig op de hoogte van nieuwe informatie op de website: van aansprekende praktijkvoorbeelden en actualiteiten tot inspirerende bijeenkomsten en kennisblogs. Veel leesplezier!

Groen succes in Amsterdam: buurtcomposteren

IMG_3338Steeds meer initiatieven voor buurtcomposteren komen succesvol van de grond, zoals wormenhotels in Amsterdam. Succesfactoren zijn de actieve ondersteuning, het vrijwillige karakter en het sociale aspect.

Kookworkshop over keukenafval en afvalscheiding

12-Koken met Kliekjes reinigingsdienst Waardlanden 10 oktoberReinigingsdienst Waardlanden organiseert samen met Kookstudio EETcetera een reeks kookworkshops in zijn gemeenten. Een origineel communicatiemiddel dat inwoners inzicht geeft in minder verspilling, hoe je met keukenafval omgaat en wat na inzameling met gescheiden afval gebeurt.

Maarten Goorhuis (NVRD) blikt terug en vooruit

Maarten GoorhuisIn 2017 gaat het VANG-HHA programma het derde jaar in. Hoe gaat VANG-HHA volgend jaar verder? Wat is de relatie met het Rijksbrede programma voor de Circulaire Economie? En zien we eigenlijk al effecten van het programma?

Start 100-100-100 op vmbo scholen

Eindeloze ontwerpen 2In meer dan 100 gemeenten is het ‘afvalvrij’-project 100-100-100 al een succes onder huishoudens. Liedewij de Graaf van de duurzame onderwijsstichting IKcircuLEER ontwikkelde een 100-100-100 scholenprogramma voor het vmbo.

Bijeenkomst kunststof verpakkingen op 1 december

inzamelwagenWilt u op de hoogte zijn van de ontwikkelingen rondom kunststof verpakkingsafval? Wilt u weten wat het voor u kan betekenen en wat u kunt doen? Kom dan op 1 december naar de informatiebijeenkomst Kunststofverpakkingen.

Onderzoek kostenefficiëntie kunststofinzameling

Optimalisatie kostenefficientie'Kostenefficiëntie kunststofinzameling' is een belangrijk onderwerp voor gemeenten. Daarom heeft het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval  een onderzoek laten  uitvoeren en organiseert hierover werksessies.

Bijeenkomsten

  • 29 november 2016: VANG training 'Op weg naar een nieuw afvalbeleidsplan'
  • 1 december 2016: Informatiebijeenkomst Kunststofverpakkingen
  • 8 december 2016: Grip op papier
  • 13 december 2016: Textiel
  • 26 januari 2017: Werksessie Ketenverantwoordelijkheid
  • 2 maart 2017: Werksessie Kostenoptimalisatie
  • 13 april 2017: Sessie Kwaliteit

In het programma VANG-HHA werken het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, NVRD en VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) samen aan meer preventie en hergebruik van huishoudelijk afval. Informatie of vragen? Vul dan het contactformulier in of bel met onze helpdesk: 088-3770030.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.